Okul Öncesi

Acıbadem Kampüs Anasınıfı
Acıbadem kampüsümüzdeki ana sınıfları ilkokulun bir parçası olarak Milli Eğitim Bakanlığı
yönergeleri doğrultusunda 45-72 aylık öğrencilere hizmet verir.
Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda gelişimi
hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar esas alınarak IB PYP çerçevesinde erken
çocukluk dönemindeki öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun şekilde yapılandırılır.
Acıbadem Okulları’nda eğitim 4 yaştan 4.sınıfın sonuna kadar bir bütün olarak kabul edilir.
Öğrencilerin ilkokuldan mezun olurken kazanmış olması hedeflenen bilgi, beceri ve
değerlerin tamamı altı yıllık bir programın içine entegre edilir. Bu zincir eğitim programının
ilk iki halkasını ana sınıfları oluşturur.

Çamlıca Kampüs Anasınıfı
Çamlıca kampüsümüzdeki ana sınıfları ilkokulun bir parçası olarak Milli Eğitim Bakanlığı
yönergeleri doğrultusunda 45-72 aylık öğrencilere hizmet verir.
Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda gelişimi
hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar esas alınarak IB PYP çerçevesinde erken
çocukluk dönemindeki öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun şekilde yapılandırılır.
Acıbadem Okulları’nda eğitim 4 yaştan 4.sınıfın sonuna kadar bir bütün olarak kabul edilir.
Öğrencilerin ilkokuldan mezun olurken kazanmış olması hedeflenen bilgi, beceri ve
değerlerin tamamı altı yıllık bir programın içine entegre edilir. Bu zincir eğitim programının
ilk iki halkasını ana sınıfları oluşturur.

Sultantepe Anaokulu
Sultantepe Anaokulu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu olarak 36-72 aylık
öğrencilere hizmet verir.
Sultantepe Anaokulu’muzda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı
doğrultusunda gelişimi hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar Acıbadem Okulları
program geliştirme ekibi tarafından hazırlanan İnşa Erken Çocukluk Eğitim Programı ile
verilir.
İnşa Erken Çocukluk Eğitim Programı ile öğrenciler okul öncesi dönemde kazanılması
hedeflenen bilgi, beceri ve değerleri sorgulama temelli olarak yaparak, yaşayarak öğrenir.

Gül Ağacı Anaokulu
Gül Ağacı Anaokulu; Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu
olarak 36-72 aylık öğrencilere hizmet verir.
Gül Ağacı Anaokulu’muzda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda
gelişimi hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar Acıbadem Okulları program geliştirme
ekibi tarafından hazırlanan İnşa Erken Çocukluk Eğitim Programı ile verilir.
İnşa Erken Çocukluk Eğitim Programı ile öğrenciler okul öncesi dönemde kazanılması
hedeflenen bilgi, beceri ve değerleri sorgulama temelli olarak yaparak, yaşayarak öğrenir.