Okul Öncesi > Çamlıca Kampüs Ana Sınıfı > Yabancı Dil Eğitimi

Dil Politikamız gereğince, PYP çerçevesinde dünya vatandaşı olma yolunda dili sorgulama ve disiplinlerüstü öğrenme aracı olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dil, öğrencilerin anlam oluşturmalarına yardımcı olmak için vardır. Bununla birlikte öğrencilerinin anadillerinde ve öğretilen yabancı dilde kendini ifade ederek, iletişim kurarak ve paylaşımda bulunarak  dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve takip etmelerini hedefliyoruz.

Ana Dil - Türkçe
Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Öğrencilerin ana dil hakimiyetleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okur yazarlık becerilerinden oluşur. Öğrencilerimiz;
●    Doğru dinleme tekniklerini uygulayarak; dinledikleri üzerinde düşünür, dinlediklerini analiz eder, dinledikleri üzerinden yeni fikirler üretir, konuşmacıyla empati kurar ve düşüncelerini özgürce ifade ederler.
●    Konuşmayı  iletişim kurmada bir araç olarak kullanır. İletişim kurarken Türkçe dil kurallarını bilir ve uygularlar. 
●    Anlayarak, hızlı, anlaşılır ve akıcı okumaya özen gösterirler. Okumayı alışkanlık haline getirirler. Bunun için okulun kendine sunduğu zengin kaynaklardan yararlanır ve okuma faaliyetlerine keyif alarak katılım sağlarlar.
●    Duygu ve düşüncelerini yazıyla anlamlı bir şekilde ifade eder. Yazdıklarını okul topluluğu ile paylaşırlar.

Yabancı Dil: İngilizce
Yabancı dilde özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğretmenler öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

İngilizce eğitimimiz, ana sınıfında çift dilli eğitim ile başlamaktadır. Dil ediniminin en verimli olduğu 0-14 yaş aralığında, öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ortamlarda bulunma sürelerini arttırmak amacıyla çift dilli eğitim süreci ilerleyen yıllarda da devam etmektedir. İlkokul kademesinde atölye derslerinde ve hayat bilgisi derslerinde öğrencilere çift dil imkanı sunularak dil profilleri desteklenmektedir.
Her sınıf düzeyi için yapılan çalışmaların planlanmasında IB PYP Dil Kapsam ve Sıralamaları ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kriterleri referans alınmaktadır. Öğrenci gelişimiyle birlikte uygulanan programın niteliği ve verimliliği de çeşitli ölçme-değerlendirme araçları ile yakından izlenmektedir. Öğrencilerimizin merakını, ilgisini ve yaratıcılığını besleyen iletişime dayalı öğrenme deneyimleri, dijital araçların da eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesiyle başarılı bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır.