İlkokul > IBPYP Uluslararası Bakalorya

Acıbadem Okulları, IB PYP Dünya Okuludur. 

IB PYP Okulu olmak için çalışmalar ve hazırlıklar 2018 yılında başlamış, 2019 Mart ayında aday okul olma statüsüne hak kazanılmış ve 2021 Ocak ayında da otorizasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. 

Acıbadem Okulları misyonu doğrultusunda, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. “Uluslararası Bilinç” ve “Dünya Vatandaşı” terimleriyle yabancı dil bilen ya da sıkça dünya seyahatine çıkan değil IB Öğrenen Profili ile belirlenen evrensel değerleri ve özellikleri taşıyan ve sergileyen bireyler yetiştirmek okulumuzun kendine has inanç ve değerleriyle de bütünleşmektedir.

Uluslararası standartlarda eğitim için: 
Ulusal müfredatımızı, IB PYP müfredat çerçevesi ile örtüştürerek, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. 
4-11 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kapsayan bu programla öğrencilerimizin hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişmelerine odaklanıyoruz. Böylece öğrencilerimizin, yerel ve küresel topluluklarında etkin bir rol oynamaları ve bunlara katkıda bulunmaları için onlara okul içerisinde fırsatlar sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin özne olmasını önemsiyoruz. Bağımsızlıklarını geliştirmeleri ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaları için teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını desteklerken uluslararası bilinçlerini geliştirip zenginleştirecekleri bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Öğrenme ve öğretme yaklaşımlarımız;
-    Disiplinlerüstü: Öğrencilerimizin bildiklerini, öğrendiklerini ve deneyimlerini yeni öğrenmelerle ve farklı alanlarda desteklenmesinin onları hayata hazırlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda disiplinlerüstü bir yaklaşımla, tüm ders alanlarını bir arada ele alarak ortak amaçlarımız çerçevesinde disiplinler arası, üstü ve ötesinde planlamalar yapıyoruz. Ders alanlarımızı disiplinlerüstü temalarla ele alarak sorgulamaya yönelik güçlü bir vurgu yapıyoruz.
-    Araştırma-Sorgulama: En önemli pedagojik yaklaşım bizler için araştırma-sorgulamadır, öğrencilerin kendi öğrenmelerine etkin bir şekilde katılmalarına ve bu öğrenme için sorumluluk almalarına önem veriyoruz. Öğrenciler tarafından başlatılmış araştırma-sorgulamalar için fırsatlar oluşturuyoruz. Böylece öğrenen profilinin geliştirilmesini, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünenler, araştırmacılar, işbirliği içinde çalışanlar ve iletişim kuranlar haline gelmelerinde onları destekliyoruz.
Araştırma-sorgulama süreci boyunca öğrenciler, akranlarıyla, öğretmenlerle ve öğrenme topluluğundaki diğer insanlarla etkin bir katılımla olumlu ilişkiler geliştirmekte ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamaktadırlar. Aynı zamanda çevreyle, fikirlerle, malzemelerle ve kavramlarla anlamlı bağlantılar kurmaları, bilgilerini ve becerilerini geliştirmeleri için fırsatlara sahiptirler.
-    Kavramlar ve Kavramsal Anlayış: Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye teşvik eder. Öğrencilerimizin yeni bilgilerini mevcut bilgileriyle birleştirmelerine ve bu anlayışları çok çeşitli yeni bağlamlarda uygulamalarına fırsatlar sunuyoruz. Anahtar kavramları bir mercek gibi kullanarak öğrenme deneyimlerini yönlendiriyor ve disiplinlerüstü sorgulama ünitesi kapsamında kavramsal anlayış geliştiriyoruz.
-     Beceriler: Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, sosyal ve öz yönetim becerileri ile disiplinlerüstü temalarla aynı bağlam içinde yer alan bilgilerini derslerde keşfediyoruz. Öğrencilerin bu becerileri deneyimlemeleri için hem sınıf için de hem de dışında birçok fırsat sağlayarak onları destekliyoruz.