Ortaokul > Akademik Eğitim

Ortaokullarımızda akademik eğitim, yapılandırmacı eğitim modeline göre planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Dersler; okulda ve okul dışında öğrencinin yararlı bulacağı bilgi, beceri ve değerleri kapsar. Ders tasarımları, MEB müfredatı kazanımları ile Acıbadem Okulları beceri ve değerler listesi dikkate alınarak hazırlanır.

LGS (Liselere Giriş Sınavı) çalışmaları, 5. Sınıftan itibaren başlar. Tamamı yapılandırılmış derslerimiz, LGS için gerekli beceri alanlarını geliştirme noktasında öğrencilerimize katkı sağlar. Tüm derslerde; LGS için gerekli olan; okuduğunu anlama becerisi, kelime ve kavram bilgisi, matematik ve fen okuryazarlığı, bilimsel düşünme ve mühendislik becerileri konularında, sınıf seviyelerine göre yapılandırılmış, etkileşimli uygulamalar yapılır.