Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama birimi Acıbadem Okulları’nın  hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu süreçte okulumuzun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetlerini gerçekleştirir. Konferans, seminer ve sergi gibi organizasyonları koordine eder. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.Kayıt dönemlerinde velilere okulun tanıtımını ve kayıt süreçlerinin takibini yapar.