Okul Öncesi > Çamlıca Kampüs Ana Sınıfı > Rehberlik Ps Dan.

PDR bölümü, Kapsayıcılık Politikamız çerçevesinde öğrencilerin öğrenen kimlikleri, geçmişten getirdikleri bilgileri, ilgi alanları ve becerileri ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğrenen topluluğunun tüm üyeleri ile işbirliği yapar.
Aynı zamanda sınıf dışında da öğrencilerin öğrenen profili özelliklerini sergilemelerine ve öğrenme yaklaşımları kapsamındaki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin özne olduğu bireysel çalışmalar ve takım çalışmalarına rehberlik eder, örneğin; “Yetenek Saati”, “Sosyal Turnuva”, “Acıbadem Sahnesi”, “Akran Eğitimi”, “PDR Kulüpleri”.