Okul Öncesi > Acıbadem Kampüs Ana Sınıfı > Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dilde özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğretmenler öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiriyoruz.

İngilizce eğitimimiz, ana sınıfında çift dilli eğitim ile başlamaktadır. Dil ediniminin en verimli olduğu 0-14 yaş aralığında, öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ortamlarda bulunma sürelerini arttırmak amacıyla çift dilli eğitim süreci ilerleyen yıllarda da devam etmektedir. İlkokul kademesinde atölye derslerinde ve hayat bilgisi derslerinde öğrencilere çift dil imkanı sunularak dil profilleri desteklenmektedir.
Her sınıf düzeyi için yapılan çalışmaların planlanmasında IB PYP Dil Kapsam ve Sıralamaları ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kriterleri referans alınmaktadır. Öğrenci gelişimiyle birlikte uygulanan programın niteliği ve verimliliği de çeşitli ölçme-değerlendirme araçları ile yakından izlenmektedir. Öğrencilerimizin merakını, ilgisini ve yaratıcılığını besleyen iletişime dayalı öğrenme deneyimleri, dijital araçların da eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesiyle başarılı bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır.