Amacımız

Acıbadem Okulları tüm paydaşların kendisini değerli ve mutlu hissettiği bir okul ikliminde, yüksek kaliteli eğitim anlayışı ile; milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisini tanıyan, çevresine duyarlı, farklı kültür ve bakış açılarının bilincinde, anadilinde ve en az bir yabancı dilde etkili iletişim kuran, yaşam boyu öğrenen, öğrendiklerini davranışa dönüştürme gayreti gösteren, insanlık yararına eyleme geçen, güzel ahlaklı bireyler yetiştirir.

Bu hedeften hareketle, okulumuz geçmişin birikimine geleceğin eğitimini katarak eğitim öğretim süreçlerini “Akademik Eğitim”, “Değerler Eğitimi”, “Yabancı Dil Eğitimi” ve “Beceri Gelişimi” olmak üzere dört ana boyutta yapılandırmaktadır:

  • Akademik Eğitim
  • Değerler Eğitimi
  • Yabancı Dil Eğitimi
  • Beceri Gelişimi