CIS

CIS (Uluslararası Okullar Birliği) Üyesi Olduk!

Acıbadem Okulları olarak sürekli gelişim için gösterdiğimiz çabayı yeni bir haber ile taçlandırdık. Müfredattan, destek hizmetlerimize kadar uzanan ve öğrencilerimize temas eden her alandaki faaliyetlerimizin gözden geçirildiği değerlendirme sürecini başarıyla geçerek Uluslararası Okullar Birliği (CIS)’ne “Üye Okul” konumuna geldik.

Uluslararası Okullar Birliği (CIS), 1965 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Uluslararası okullarla ilgili kurulmuş en büyük birlik olan CIS; 123 ülkeyi temsil eden 1360'tan fazla okul ve üniversiteyi içermektedir.

Ülkemizde pek az okulun dahil olduğu bu süreç, kaliteli eğitim alanındaki liderliğimiz ve sürekli kendimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabanın bir sonucu niteliğindedir. İyiyle yetinmeyen ve öğrencilerine dokunan her alanda her geçen gün daha hizmetlerini daha ileriye taşıma gayreti gösteren okulumuz, çalışmalarına CIS standartlarını sağlamak üzere akreditasyon aşamasıyla devam edecektir.

 

CIS akreditasyonun amacı nedir?

Akreditasyon süreci;

 • Okulun, eğitim–öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlar,
 • Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler/standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim programı sunmasını garanti altına alır,
 • Tüm okul toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlar ve sürekli gelişim fırsatı sağlar,
 • Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırarak kendini sınamasına olanak verir.

 

CIS akreditasyon sürecine dahil olan okulların özellikleri nelerdir?

 • Tüm çalışmalarını okul misyonu ve vizyonu doğrultusunda yürütür,
 • Öğrencilere, ailelerine ve topluma sunduğu hizmetler üzerinde titizlikle düşünür,
 • Öğretimin kalitesine, öğrencinin öğrenimine ve ayrıca öğrencinin esenliğine odaklanır,
 • Öğrencilerinin uluslararası bir bilinçte insanlık yararına çalışan bireyler olması için çaba gösterir,
 • Paydaşlarına yalnızca sunabileceklerini vaat eder,
 • Dünya çapında tanınan bir akreditasyon otoritesi tarafından hizmet ve faaliyetlerinin kalite açısından onaylanmasına uygun bir planlama yapar,
 • Düzenli değerlendirme ve geri bildirim süreçlerine açıktır ve
 • Okulun tüm alanlarında sürekli gelişimi hedefleyerek, geleceğe yönelik stratejik planlar yapar.

 

Akreditasyon sürecinin okula, okulun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir?

 • Bir okulun CIS’e dahil olması, tüm paydaşlarına, o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj verir,
 • Akreditasyon sürecinde titizlikle hazırlanan öz-değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlar,
 • Akreditasyon çalışmaları okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirir,
 • Bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan nesnel değerlendirme birçok yararlı ve yapıcı öneriyi beraberinde getirir,
 • Okulun tüm yönleri, yüksek standartlara göre uyarlanarak geliştirilmiş olur,
 • Okuldaki herkes kendini ve kurumu sorgular ve değerlendirir,
 • Okul toplumunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varır ve bunları düzeltme konusunda sürekli bir çaba içerisine girer,
 • Öz-değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında CIS’in okula sunduğu raporlar sonucunda okul ileriye dönük planlar hazırlayabilir,
 • Okulun, dünyadaki diğer okullarla iletişim kurmasına fırsat sağlar.