Salgın Yönetimi ve Alınan Tedbirler Rehberi

 http://acibadem.k12.tr/covid-19/salgin_yonetimi.pdf