PYP Veli Çalıştayı

Acıbadem öğrenenler topluluğu PYP Veli Çalıştayında bir araya geldi. Öğrencilerimizin öğrenme sürecini deneyimleyen velilerimiz, birlikte araştırıp - sorgulayarak öğrenme ve değerlendirme hakkında dönüşümlü düşündüler.