MATBEG

 

Ortaokul kademesindeki öğrencilerimizle MATBEG sınavını uyguladık. Nitelikli açık uçlu sorulardan oluşan, matematiksel materyal ve boya kalemleri kullanılarak uygulanan sınavla öğrencilerimiz; matematiksel bilgi okuryazarlığını, uzamsal şekil becerileri, sayı ve işlem becerilerini ölçme fırsatı buldular.