LGS Sonuçları Açıklandı!

LGS Sonuçlarında Türkiye Genelinde

%0,01 - %0,09 arasında 7 öğrenci

%1 - %5 arasında 15 öğrenci

%5 - %10 arasında 20 öğrenci

2019 LGS’ye giren toplam 85 öğrencimizin %70’i nitelikli okullara girmeye hak kazanmıştır.