ACIBADEM OKULLARI BURSLULUK SINAVI

4,5,6 ve 7. sınıfların katılımına açık olan bursluluk sınavı 17-18 Şubat 2018'de!

“DEĞERLİ” BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ...

Acıbadem okulları inançlı, güzel ahlaklı, kültürünü bilen bireyler olma yolunda öğrencilerine ışık tutar. Özgüvenli olmanın yanında alçak gönüllülük, güçlü olmanın yanında diğerkamlık, vizyoner olmanın yanında şükretmek öğretilir.

ÖĞRENCİYE “ÖZEL” OKUL!

Öğrencilerimizin modern dünyaya yön veren insan profilinden beklenen bilgi ve beceri donanımlarının yanı sıra huzura ve mutluluğa, geçmişine ve geleceğine ışık tutacak manevi bilgi ve niteliklere sahip olarak yetişmesi amaçlanır

Anaokulu

Kendisine bir ömür armağan edilen her çocuk, yaratıcının en özel biçimde yarattığı ve onu özel yetilerle donattığı bir bireydir. Her biri farklı kişilik özellikleri ilgi ve yetenekleri olan her çocuk ...

İlkokul

Acıbadem İlkokulu’nun her öğrencisi tek ve özeldir. Eğitim ve öğretim planlaması yapılırken öğrencilerimizin öğrenme stilleri ve hızları göz önünde bulundurulur

Ortaokul

Acıbadem Ortaokulu öğrencisi hayatını anlamlı kılacak değerleri ve yaşam boyu ihtiyaç duyacağı iletişim, kritik düşünme, girişimcilik, özgüven, liderdik, organizasyon vb. önemli becerileri kazandıraca ...

AKADEMİK TAKVİM