Ortaokul

Acıbadem Farkı

Özel Acıbadem Ortaokulu eğitime sadece öğrenci yetiştirmek olarak bakmaz, yarının dünyasına insan yetiştirmek üzere ele alır. Üst düzeydeki akademik eğitim ve dil eğitiminin yanı sıra; ergenlik döneminin girişinde öğrenciye kişiliğini inşa etmek için gerekli deneyim ve donanımı da sunar. Uzman rehber öğretmenlerle birlikte Acıbademli öğrenci yarına, hayata hazırlanır.

Özel Acıbadem Ortaokulu öğrencisi hayatını anlamlı kılacak değerleri ve yaşam boyu ihtiyaç duyacağı iletişim, kritik düşünme, girişimcilik, özgüven, liderlik, organizasyon vb. önemli becerileri kazandıracak şekilde eğitim görür.

Yarınlarda ülkesine ve insanlığa değer katacak bilgili, donanımlı, güçlü ve güzel ahlaklı insanlar olarak yetişirler.

 

Akademik Eğitim

Acıbadem öğrencisinin eğitiminde öğrencinin rolü edilgen değil etkendir. Bilgiyi öğretmekten ziyade öğrenmeyi öğrenmesi; araştırma, deney yapma verileri değerlendirme kabiliyetinin gelişmesi hedeflenir. Akademik meraka sahip yorumlama kabiliyeti olan yeni bilgi üretmeye hevesli öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanır.

Özel Acıbadem Okulları’nın laboratuvar ve atölyelerinde öğretmenleri ile birlikte yaptıkları proje ve deneylerde bilgi kitap sayfalarının arasında ezberlenecek metinler olmaktan çıkıp, hayatta deneyimlenebilen gerçekler olarak öğrenilir.

 

Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitim sistemimizin amacı, öğrencilerimize erken yaşlarda yabancı dil farkındalığı kazandırmak, öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı tutarak; dinleme, okuma, konuşma, anlama ve yazma becerilerini kazandırmak, ikinci bir dilde iletişim kurma özgüvenini deneyimlemelerini sağlamaktır.

Bu amaçla yabancı dil programımız Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülmekte öğrencilerimize İngilizce kısa bir hikaye anlatabilme, bir konu üzerinde yorum yapabilme, dinlediğini doğrulama, sıralama yapabilme, betimlemeler yazabilme ve paragraf ya da metin okuyabilme yeteneği kazandırmak üzere çalışmalarda bulunulmaktadır.

Aynı zamanda edebi metinlerde karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi önemli bir dizi edebi unsur ile tanışırlar. Okuma becerilerini geliştirmek için çeşitli hikaye kitapları üzerinde çalışarak okuduğunu anlayıp, anladığını ifade etme yetisi kazanırlar.

 

Değerler Eğitimi

Gençliğin ilk adımlarında Özel Acıbadem Ortaokulu öğrencisine aldığı değerler eğitimi rehberlik eder. İnanç ve değerlerine bağlı, beyni kadar yüreği de gelişmiş vicdanlı ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştirilir.

Acıbadem Ortaokulu öğrencisi çağımız gençliğinin zaaflarına karşı bilinçli ve dirençli, ülkesine ve dünyaya ışık tutan bireyler olma hedefine sahip olarak okulumuzdan mezun olur.

 

Gelecek Vizyonu

Özel Acıbadem Okulları’nda öğrencilerimizin özgüveni yüksek, yaşadığı ülkeyi ve dünyayı tanıyan gerçekçi bireyler olarak yetişmeleri için uygun bir atmosfer sağlanır.

Geleceğe güvenle bakan, kendisi için hedefler koyarken ailesi, ülkesi ve dünya içinde hayır üretmeye odaklı insanlar olması hedefiyle yetiştirilir.

 

Sosyal Beceriler

Özel Acıbadem Okulları öğrencilerimiz için sadece bir eğitim kurumu değil, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile birlikte yaşadıkları örnek bir sosyal ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

Kaynağını değerlerimizden alan hürmet ve sevgi ilişkisi içerisinde yetişen Acıbadem Ortaokulu öğrencisi; kulüp ve atölyelerde arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte üretmenin, paylaşmanın, öğrenmenin güzelliğini yaşamakta, deneyim ve becerilerini geliştirmektedirler.

Okulumuzda organize edilen sosyal etkinlikler, sergiler, konferanslar ve geziler sayesinde çocuklarımız sosyal açıdan da besleyici ve geliştirici bir ortamda eğitimlerini sürdürmektedirler.

 

Yurttan Dünyaya Değer Üreten Bireyler

Acıbadem’de öğrencimizin bireysel ve akademik gelişimi bir bütün olarak değerlendirilir. Değerler eğitimi, yabancı dil eğitimi, beceri gelişimi ve akademik eğitimi bir arada alan öğrencimiz; ecdadının bıraktığı güçlü ve onurlu mirasın özgüvenini taşıyan, güzel ahlaklı, vicdanlı dünya insanları olarak yetişirler.

Sahip oldukları donanım ve özgüven onlara ülkelerinin ve dünyanın yarınını aydınlatacak enerjiyi ve bakış açısını verir.

 

Ortaokul Kulüp ve Atölyeleri

Kampüslerimizde bulunan spor tesisleri, atölyeler ve sosyal etkinlikler çocuklarımızın hayatlarına yeni ve farkı pencereler açmasına fırsat sağlıyorlar.

Badminton, voleybol, masa tenisi, tekvando gibi spor dallarının yanısıra Okçuluk Kulübü’nde öğrencilerimiz ata sporumuzu geliştirme fırsatı bulurken; Zarafet, Peyzaj, Seramik, Robotik, Yazarlık atölyelelerinde becerilerini arttırmakta ve üretmenin verdiği mutluluğu yaşamaktadırlar.