İlkokul

Acıbadem Farkı

Özel Acıbadem Okulları’nın her öğrencisi özeldir. Eğitim sürecinde her öğrencimizin kendine özgü öğrenme stiline uygun dikkatini çekecek etkinlikler ders içinde uygulanır.

Öğrenme sürecinde yaş ilerledikçe çevre şartlarına göre değişebilen öğrenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, farklı öğrenme stillerinde öğrencinin yetkinliğinin artırılması hedeflenir.

Eğitim ve öğretim süreçlerimizde güçlü, milli ve manevi değerlerle donanmış, en az bir yabancı dili konuşabilen, akademik yönden başarılı ve 21. yüzyıl becerilerine sahip, bedeni sağlıklı ve dinç, ruhu güçlü ve enerjik, gönlü geniş ve zengin, çevresi iyi ve doğru, zihni açık ve bilge nesiller yetiştirmek hedeflenir.

 

Kişisel Farkındalık Özgüven

Acıbadem İlkokulu’nun eğitime bakışı bütünseldir. En az akademik eğitim kadar, öğrencilerimizin kişisel gelişimine de önem verilir. Özgüven, saygı, sevgi, merhamet, çalışkanlık gibi bireysel değerleri kazanması ve geliştirilmesi için çalışılır.

Doğayla, müzikle, sanatla, el becerileriyle tanışması, hobi sahibi olması, hayatın güzelliklerini tanıması ve hayata güzellikler katmanın hazzını yaşaması için uygun ortam sağlanır.
Tarihinden, kültüründen inancından beslenen, ülkesine, milletine, kültürüne dünyaya değer katan güçlü ve vizyoner kişiler olması amaçlanır.
Acıbadem İlkokulu’nda kökleri derin ve güçlü, dalları yükseklere uzanan yarının ulu çınarları yetiştir.

 

Akademik Eğitim

Kısa sürede akademik başarılarını kanıtlayan okullarımızda “yaparak, yaşayarak öğrenmeyi” esas alan öğrenci merkezli bütünleşik modeller kullanılmaktadır. Bilginin, sorulduğunda hatırlanmak üzere sadece hafızada tutulduğu öğrenme süreçleri yerine, bilginin hayatta karşılığı olan anlamlı, doğru ve güzel davranışlara, işe yarar becerilere ve ürünlere dönüşmesi önemsenir.

Bu nedenle okullarımız, öğrencilerimizin gerçekten düşündükleri, bilgiyi keşfettikleri, bilgiyi yaşadıkları, öğrenirken kendilerini ifade ettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri, ilişkiler kurdukları, öğrenmekten mutlu oldukları ve üretim yaptıkları yaşam alanlarından oluşmaktadır.

 

Dil Eğitimi

Yabancı dil programımız Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülmekte olup, dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma.

Bu dört ana öğrenme alanıyla temellenen İngilizce öğrenme serüvenimiz; öğrencilerimizi eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, üretkenlik, kültürler arası beceriler, inisiyatif kullanma ve kendini yönlendirme, öğrenmeyi öğrenme gibi 21. yüzyıl becerileri ile destekleyen etkinliklerle devam eder.

Anaokulunda dinleme, anlama ve anladıklarını ifade etme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifade etmeleri, yönergeleri takip etmeleri, sınıf yaşamlarını sürdürecek terimleri kullanabilecek düzeye gelmeleriyle devam eder. Kelime dağarcıkları gelişirken, temalar ve üniteler le kazanılan dil kalıpları da öğrencilerimizin yabancı dil becerisini zenginleştirir. Öğrenciler, oluşturulan İngilizce dil öğrenme ortamlarında özgüvenlerini geliştirirken, çok dilliliğin değerini bizzat deneyimler.

Temel bilgi ve beceriler ile başlayan yabancı dil serüvenimiz öğrencilerimizin bu dili işlevsel olarak kullandıkları, karmaşık yönergeleri dinleyip anladıkları, basit kalıplardan yola çıkarak kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebildikleri, seviyelerine uygun şekilde hedef dilde okuma ve anlama becerilerini geliştirdikleri düzeye gelmesi ile devam eder ve ortaokul İngilizce programımızla bir üst seviyeye taşınır.

 

Değerler Eğitimi

Acıbadem İlkokulu; inançlı, güzel ahlaklı, kültürünü bilen bireyler olma yolunda öğrencilerine ışık tutar. Özgüvenli olmanın yanında alçak gönüllülük, güçlü olmanın yanında diğerkamlık, vizyoner olmanın yanında şükretmek okullarımızda öğretilir.

Öğrencilerimizin modern dünyaya yön veren insan profilinden beklenen bilgi ve beceri donanımlarının yanı sıra huzura ve mutluluğa, geçmişine ve geleceğine ışık tutacak manevi bilgi ve niteliklere sahip olarak yetişmesi amaçlanır.

 

Sosyal Beceriler

Özel Acıbadem Okulları’nda sosyal becerilerin kazandırılması en az akademik başarı kadar önemlidir.
Acıbadem İlkokulu öğrencileri kurdukları takımlarla ve atölye çalışmalarıyla gerçekleştirdikleri projelerde; takım olma, birlikte fikir üretme, farklı fikir ve yaklaşımları değerlendirebilme, sorunlarla başa çıkma, farklı kültürlerle ve yaklaşımlarla sinerji oluşturma becerilerini geliştirirler.

Projelerinin sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşırken somut ve maddi sonuçlarının yanı sıra ahlaki ve manevi sonuçlarını da değerlendirir, eleştirilere karşı tahammül, münazara etme kabiliyeti gibi gerçek hayatta sahip olmaları gereken deneyimleri okul sıralarında kazanırlar.

 

Kulüp ve Atölyeler

Acıbadem İlkokulunda öğrencilerimiz için bir çok farklı spor, sanat ve kültür aktivitesi bulunur. Öğrencilerimize Jimnastik, Tekvando, Badminton gibi spor dallarının yanı sıra Drama, İzcilik, Akıl Oyunları, Satranç, Halk Oyunları etkinlikleri ile hem hoşça vakit geçirme hem de gelişmelerine katkıda bulunma imkanı sunulur.

Öğrencilerimiz için hazırlanan kütüphanemizde ise ülkemizde ve dünyada yayınlanmış bir çok eseri öğretmenleri ile birlikte okuma değerlendirme şansı sunulur.

 

Dokunarak Deneyerek Öğrenmek Deneyimlerini Geliştirmek

Acıbadem İlkokulu’nun kulüp ve atölyeleri öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine ve bireysel gelişimlerine yepyeni bir boyut katmayı amaçlar.

Öğrencilerimiz deneyimlerini zenginleştirerek teorinin ötesinde bilginin ve becerinin hayat içerisindeki rolünü ve önemini yaşayarak öğrenirler.