Anaokulu

Eğitim Felsefemiz;

Kendisine bir ömür armağan edilen her çocuk, yaratıcının en özel biçimde yarattığı ve onu özel yetilerle donattığı bir bireydir.

Her biri farklı kişilik özellikleri ilgi ve yetenekleri olan her çocuk bizim için içinde binlerce alem gizleyen bir cevher olarak görülür ve bu şekilde değerlendirilir.

Özel Acıbadem Okulları okul öncesinde;

Tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi olan yıllarda çocuklarımız, hayata onların gelişimlerini her alanda destekleyecek özgün öğrenme ortamları sağlanarak hazırlanır. Mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda; kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan, ahlaklı, yaşadığı dünyaya duyarlı, ahlaki ilke ve değerlerine sahip, bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Eğitim Anlayışımız;

 • Çocuklarımıza eğlenirken öğrendiği, öğrenirken pekiştirdiği, kendisini ifade etme ve sosyalleşme fırsatı bulabildiği alanları çocukların en önemli işi olan oyun ile sağlamak.
 • Çocuğun, benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkan tanımak
 • Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
 • Her fırsattan yararlanarak çocukların milli, manevi, ahlaki kültürel ve insani değerlere bağlılığının milli birlik ve beraberlik duygusunun, gelişmesine yardımcı olmak.
 • Çocukların davranışlarının sorumluluklarını almalarını sağlamak, nezaket sahibi bireyler yetiştirmek
 • Ahlaklı ve bilinçli çocuklar yetiştirmek

Okulöncesi Eğitim Neden Önemlidir?

Araştırmalar, erken yaşlarda öğrenimin gelecekte edinilecek öğrenim için temel oluşturduğunu ve çocuklara okul, çalışma ve yaşama yönelik olarak yol gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Çocuğunuzun ilköğretime başlamadan önce kapsamlı bir okulöncesi eğitim programı almış olması onun ilköğretime daha kolay uyum sağlamasını kolaylaştıracak çocuğun ilköğretim yıllarına güçlü bir zihinsel altyapı ile başlamasını sağlayacaktır.

Çocuk gelişiminin erken dönemleri, hayatın sonraki dönemlerindeki zihinsel becerileri, kritik düşünme yeteneklerini, kendine güveni, öğrenmeyi, problem çözme becerileri geliştirmesini ve başkalarıyla uyumlu olma kapasitelerini etkiler.

Yaşamın ilk 6 yılında çocuk kendi düşünme, konuşma, öğrenme yeteneklerini ve yetişkinlikteki değerlerinin ve sosyal davranışlarının temellerini atar.

Çocuk yaşamının ilk 6 yılında kazandığı bu yetenekleri ilköğretim hayatında ve genel olarak tüm hayatında kullanacaktır.

Erken çocukluk döneminde (3-6 yaş dönemi) çocuğa uygun uyaranların verilmesi, çocuğun zekâsını ve öğrenme kapasitesini artırmaktadır. Eğer çocuğun çevresel şartları uygun olmazsa çocuk sıklıkla zihinsel, sosyal ve davranışsal gelişimde tam kapasitesine ulaşamamaktadır.

 

Özenle ve verimli uygulanan kaliteli bir okulöncesi eğitim programı çocuğun gelecekteki eğitiminde, işinde ve yaşamında önemli farklılıklar yaratacaktır.

ACIBADEM OKULLARI EĞİTİM PROGRAMI;

Acıbadem Okullarının bütün okulöncesi sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan okulöncesi eğitim müfredat programı doğrultusunda gelişimi hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar eğitim biliminin öğrenme konusundaki son gelişmeleri önderliğinde çalışılır.

Çocuklara kazandırılması gereken tüm beceri davranış ve kazanımlar zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında modern öğrenme yöntemleri kullanılarak çalışılır.

Çocuklar okulöncesi yıllarda tüm yaşantılarını birbiri üzerine koyarak gelecek için birikimli öğrenmeler gerçekleştirirler. 

Öğrenme Merkezlerinde çocukların gelişimlerinin her bir boyutu dikkate alınarak çocukların tüm duygularına hitap edici bir eğitim yaklaşımı uygulanır.

Acıbadem Okullarında Çocuklar;

 • Ahlaklı davranmaya özen gösterir.
 • İyi düşünebilir; düşüncelerini, isteklerini iyi ifade edebilir.
 • Sorumlulukları olduğunun farkındadır.
 • Kendi davranışları üzerinde düşünebilir .
 • Her yaşta insanla sağlıklı iletişim kurabilir.
 • Hoşgörülüdür.
 • Sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilir.
 • Öğrenmenin zevkli bir uğraş olduğunu keşfeder.
 • Kendi kendini yönlendirebilir.

ACIBADEM OKULLARINDA AİLE - OKUL İŞBİRLİĞİ

Çocuklarımızın mutluluğunun ve aldıkları eğitimin verimliliğinin ve ailelerle ortak yaşantımızın kolaylığının interaktif bir okul-aile işbirliğiyle sağlanacağına inanıyoruz.
Acıbadem Okulları okulöncesi velileri duygu, görüş ve izlenimlerini paylaşmak üzere farklı organizasyonlarla bir araya gelirler ve profesyonel aile eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmeti alırlar.

Okul-aile işbirliğini geliştirme amaçlı yaptığımız etkinliklerimiz;

 • Aile eğitim seminerleri
  • Çocuğum okulöncesi eğitime başlıyor!
  • Okulöncesi dönemde bilinçli anne baba olma
  • Çocuğumun özgüvenini geliştiriyorum
  • Çocuğum ilköğretime hazır mıdır?
 • Aile danışmanlığı
 • Veli toplantıları
 • Aile bilgi bültenleri
 • Aile eğitim yayınları

Anaokullarında İngilizce

Anaokulunda İngilizce programı çok önemli bir rol oynar. Öğrencilerin çoğu İngilizce ile ilk kez anaokulunda tanışırlar. Rahat bir ortam, profesyonel bir takım ve zengin bir öğretim programı bu ilk buluşmayı daha da sıcak ve olumlu kılar. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik merak uyandırarak çocukların kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Hazırlık gruplarımızda çift dil uygulanmaktadır.

Program tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, hikayeler, aktiviteler ve oyun yoluyla öğrenmeyi içermektedir.