Ortaokul

Acıbadem Ortaokulları eğitime sadece öğrenci yetiştirmek olarak bakmaz. Üst düzeydeki akademik eğitim ve dil eğitiminin yanısıra; ergenlik döneminin girişinde öğrenciye kişiliğini inşa etmek için gerekli deneyim ve donanımı da sunar. Uzman rehber öğretmenlerle birlikte Acıbademli öğrenci yarına, hayata hazırlanır.

Acıbadem Ortaokulu öğrencisi hayatını anlamlı kılacak değerleri ve yaşam boyu ihtiyaç duyacağı iletişim, kritik düşünme, girişimcilik, özgüven, liderdik, organizasyon vb. önemli becerileri kazandıracak şekilde eğitim görür.

Yarınlarda ülkesine ve insanlığa değer katacak bilgili, donanımlı, güçlü ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetişirler.

  • Okullarımız
  • Acıbadem
  • Çamlıca

 

  • Değerler Eğitimi

Gençliğin ilk adımlarında Acıbadem Ortaokulu öğrencisine aldığı değerler eğitimi rehberlik eder. İnanç ve değerlerine bağlı, beyni kadar yüreği de gelişmiş vicdanlı ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştirilir.

Acıbadem Ortaokulu öğrencisi çağımız gençliğinin zaaflarına karşı bilinçli ve dirençli, ülkesine ve dünyaya ışık tutan bireyler olma hedefine sahip olarak okulumuzdan mezun olur.

 

  • Akademik Eğitim

Acıbadem öğrencisinin eğitiminde öğrencinin rolü edilgen değil etkendir. Bilgiyi öğretmekten ziyade öğrenmeyi öğrenmesi; araştırma, deney yapma, verileri değerlendirme kabiliyetinin gelişmesi hedeflenir. Akademik meraka sahip yorumlama kabiliyeti olan yeni bilgi üretmeye hevesli öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanır.

Acıbadem laboratuar ve atölyelerinde öğretmenleri ile birlikte yaptıkları proje ve deneylerde bilgi, kitap sayfalarının arasında ezberlenecek metinler olmaktan çıkıp, hayatta deneyimlenebilen gerçekler olarak öğrenilir.

 

  • Gelecek Vizyonu

Acıbadem’de öğrencilerimizin özgüveni yüksek, yaşadığı ülkeyi ve dünyayı tanıyan gerçekçi bireyler olarak yetişmeleri için uygun bir atmosfer sağlanır.

Geleceğe güvenle bakan, kendisi için hedefler koyarken ailesi, ülkesi ve dünya içinde hayır üretmeye odaklı insanlar olması hedefiyle yetiştirilir.

 

  • Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitim sistemimizin amacı, öğrencilerimize erken yaşlarda yabancı dil farkındalığı kazandırmak, öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı tutarak ; dinleme, okuma, konuşma, anlama ve yazma becerilerini kazandırmak, ikinci bir dilde iletişim kurma öz güvenini deneyimlemelerini sağlamaktır.

Bu amaçla yabancı dil programımız yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülmekte, öğrencilerimize İngilizce kısa bir hikaye anlatabilme, bir konu üzerinde yorum yapabilme, dinlediğini doğrulama, sıralama yapabilme, betimlemeler yazabilme ve paragraf ya da metin okuyabilme yeteneği kazandırmak üzere çalışmalarda bulunulmaktadır.

Aynı zamanda edebi metinlerde karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi önemli bir dizi edebi unsur ile tanışırlar. Okuma becerilerini geliştirmek için çeşitli hikaye kitapları üzerinde çalışarak okuduğunu anlayıp, anladığını ifade etme yetisi kazanırlar.

 

  • Yurttan Dünyaya Değer Üreten Bireyler

Acıbadem’de öğrencimizin bireysel ve akademik gelişimi bir bütün olarak değerlendirilir. Değerler eğitimi, yabancı dil eğitimi ve akademik eğitimi bir arada alan öğrencimiz; ecdadının bıraktığı güçlü ve onurlu mirasın özgüvenini taşıyan, güzel ahlaklı, vicdanlı  dünya insanları olarak yetişirler.

Sahip oldukları donanım ve özgüven onlara ülkelerinin ve dünyanın yarınını aydınlatacak enerjiyi ve bakış açısını verir.

 

  • Sosyal Beceriler

Acıbadem Okulları öğrencilerimiz için sadece bir eğitim kurumu değil öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile birlikte yaşadıkları örnek bir sosyal ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

Kaynağını değerlerimizden alan hürmet ve sevgi ilişkisi içerisinde yetişen Acıbadem Ortaokulu öğrencisi; kulüp ve atölyelerde arkadaşları ve hocaları ile birlikte üretmenin, paylaşmanın öğrenmenin güzelliğini yaşamakta deneyim ve becerilerini geliştirmektedirler.

Okulumuzda organize edilen sosyal etkinlikler, sergiler, konferanslar geziler sayesinde çocuklarımız sosyal açıdan da besleyici ve geliştirici bir ortamda eğitimlerini sürdürmektedirler

 

  • Ortaokul Kulüp ve Atölyeleri

Çamlıca Kampüsü’nde bulunan spor tesisleri, atölyeler ve sosyal etkinlikler; çocuklarımızın hayatlarına yeni ve farkı pencereler açılmasına fırsat sağlıyor.

Badminton, voleybol, masa tenisi, tekvando  gibi spor dallarının yanısıra Okçuluk Kulübü’nde öğrencilerimiz ata sporumuzu geliştirme fırsatı bulurken;  Zarafet, Peyzaj, Seramik, Robotik, Yazarlık atölyelelerinde becerilerini arttırmakta ve üretmenin verdiği mutluluğu yaşamaktadırlar.