İlkokul

Acıbadem İlkokulu’nun  her öğrencisi tek ve özeldir. Eğitim ve öğretim planlaması yapılırken öğrencilerimizin öğrenme stilleri ve hızları göz önünde bulundurulur. Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle kendini gösteren öğrenme, yaş ilerledikçe çevre şartlarına göre değişebilen öğrenme stillerinin geliştirilmesi ve farklı öğrenme stillerinde (Yapılandırmacı Yaklaşım destekli) öğrencinin yetkinliğinin artırılması hedeflenir. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stiline uygun dikkatini çekecek etkinlikler ders içinde uygulanır.

Eğitim ve öğretim süreçlerimizde milli ve manevi değerlerle donanmış, en az bir yabancı dili anlayabilen-konuşabilen, sosyal-akademik yönden başarılı ve 21.yüzyıl becerilerine sahip,  bedeni sağlıklı ve dinç, hayata pozitif bakan, sorumluluklarının bilincinde, ruhu güçlü ve enerjik, gönlü geniş ve zengin, çevresi iyi iletişim kurabilen, zihni açık ve bilge nesiller yetiştirmek hedeflenir

  • Okullarımız Acıbadem Çamlıca

• Acıbadem Kampüsü

• Çamlıca Kampüsü

 

  • Değerler Eğitimi

Acıbadem ilkokulu  inançlı, güzel ahlaklı, kültürünü bilen bireyler olma yolunda öğrencilerine ışık tutar. Özgüvenli olmanın yanında;  alçak gönüllülük, güçlü olmanın yanında diğergamlık, vizyoner olmanın yanında şükretmek kurumlarımızda  öğretilir.

Öğrencilerimizin modern dünyaya yön veren  insan profilinden  beklenen bilgi ve beceri donanımlarının yanı sıra  huzura ve mutluluğa, geçmişine ve geleceğine ışık tutacak manevi bilgi ve nosyonlara sahip olarak yetişmesi amaçlanır

 

  • Kişisel Farkındalık Özgüven

Acıbadem ilkokulunun eğitime bakışı bütünseldir. Dünya standartlarında bir akademik eğitim vermek Acıbadem okullarının eğitim yaklaşımını ifade etmekte eksik kalır. Tarihinden, kültüründen inancından beslenen, ülkesine, milletine, kültürüne dünyaya değer katan güçlü ve vizyoner kişiler yetiştirmektir Acıbadem okullarının hedefi.

Mevlananın, Yunus Emrenin, Osman Gazinin, Mehmet Akif’in Nene hatunun mirasını ahlakını ve kültürünü aktarmayı hedefler. Sokratesin, Aristonun, Galileonun gözleri ile görmeyi öğretmeyi amaçlar. Kökleri derin ve güçlü dalları yükseklere uzanan yarının ulu çınarlarını yetiştirir

 

  • Akademik Eğitim

Kısa sürede akademik başarılarını kanıtlayan okullarımızda “yaparak, yaşayarak öğrenmeyi” esas alan öğrenci merkezli bütünleşik modeller kullanılmaktadır. Bilginin, sorulduğunda hatırlanmak üzere sadece hafızada tutulduğu öğrenme süreçleri yerine, bilginin hayatta karşılığı olan anlamlı, doğru ve güzel davranışlara, işe yarar becerilere ve ürünlere dönüşmesi önemsenir.

Bu nedenle okullarımız, öğrencilerimizin gerçekten düşündükleri, bilgiyi keşfettikleri, bilgiyi yaşadıkları, öğrenirken kendilerini ifade ettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri, ilişkiler kurdukları, öğrenmekten mutlu oldukları ve üretim yaptıkları yaşam alanlarından oluşmaktadır.

 

  • Dil Eğitimi

Yabancı  dil programız yabancı  ve Türk İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülmekte olup dörtana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: dinleme, konuşma okuma ve yazma. Bu dört ana öğrenme alanıyla temellenen İngilizce öğrenme serüvenimiz öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, üretkenlik, kültürlerarası beceriler, inisiyatif kullanma ve kendini yönlendirme, öğrenmeyi öğrenme gibi 21. Yüzyıl becerilerilerini destekleyen  etkinliklerle devam eder.

Anaokulunda dinleme, anlama ve anladıklarını ifadeetme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifadeetmeleri, yönergeleri takipetmeleri, sınıf yaşamlarını sürdürecek terimleri kullanabilecek düzeye gelmeleriyle devam eder. Kelime dağarcıkları gelişirken, temalar ve üniteleri le kazanılan dil kalıpları da öğrencilerimizin yabancı dil becerisini zenginleştirir. Öğrenciler, oluşturulan İngilizce dil öğrenme ortamlarında özgüvenlerini geliştirirken, çok dilliliğin değerini bizzat deneyimlerler.

Temel bilgi ve becerilerle başlayan yabancı dil serüvenimiz öğrencilerimizin  bu dili işlevsel olarak kullandıkları, karmaşık yönergeleri dinleyip anladıkları, basit kalıplardan yola çıkarak kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebildikleri, seviyelerine uygun şekilde hedef dildeokuma ve anlama becerilerini geliştirdikleri düzeye gelmesi ile devam eder ve ortaokul İngilizce programımızla bir üst seviyeye taşınır.

 

  • Sosyal Beceriler

Acıbadem Okulları’nda Sosyal becerilerin kazandırılması en az akademik başarı kadar önemlidir. Acıbadem İlkokulu öğrencileri kurdukları takımlarla ve atölye çalışmalarıyla  gerçekleştirdikleri projelerde; takım olma,birlikte fikir üretme, farklı fikir ve yaklaşımları değerlendirebilme, sorunlarla başa çıkma, farklı kültürlerle ve yaklaşımlarla sinerji oluşturma becerilerini geliştirirler. Projelerinin sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşırken somut ve maddi sonuçlarının yanısıra  ahlaki ve manevi sonuçlarını da değerlendirir, eleştirilere karşı tahammül, münazara etme kabiliyeti gibi gerçek hayatta sahip olmaları gereken deneyimleri okul sıralarında kazanırlar.

 

  • İlkokul Kulüp ve Atölyeleri

Acıbadem İlkokulunda öğrencilerimiz için bir çok farklı spor, sanat ve kültür aktivitesi bulunur. Öğrencilerimize Jimnastik, tekvando, badminton gibi spor dallarının yanı sıra drama, izcilik,akıl oyunları, satranç,halk oyunları etkinlikleri ile hem hoşça vakit geçirme  hem de gelişmelerine katkıda bulunma imkanı sunulur .

Öğrencilerimiz için hazırlanan kütüphanemizde ise ülkemizde ve dünyada yayınlanış bir çok eseri öğretmenleri ile birlikte okuma değerlendirme şansı sunulur

 

  • Dokunarak Deneyerek Öğrenmek Deneyimlerini Geliştirmek

Acıbadem ilkokulunun laboratuar ve atölyeleri öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine ve bireysel gelişimlerine yepyeni bir boyut katmayı amaçlar. Acıbadem İlkokulu öğrencileri toprağa bitkiye dokunarak bahçıvanlığı,marangozluk atölyesinde alet kullanmayı emek vererek bir şeyler oluşturmayı , Stem atölyesinde robotik kodlamayı, Fen bilimleri laboratuarında mikroskoplarla deneyler yapmayı öğrenir. Acıbadem ilkokulunda  eğitim öğretimin önüne geçer. Öğrencilerimiz deneyimlerini zenginleştirerek teorinin ötesinde bilginin ve becerinin hayat içerisindeki rolünü ve önemini deneyimleyerek öğrenirler, beceri sahibi bireyler olurlar.