İdari Birimler

Bilgi İşlem

Okulun Bilişim Teknolojileri ile ilgili yazılım gereksinimlerini karşılar, teknolojilerin öğrenci, öğretmen ve personelin en verimli şekilde faydalanmasını sağlar. Bilgi işlem ihtiyaçlarını belirler. Kurumun network, internet erişimi ve işletim sistemlerinin sağlıklı olarak işlemesini sağlar.

Öğrenci İşleri

Öğrenci kayıt ile ilgili işlemlerin ve kurum ile ilgili tüm yazışmaların yapılması, gelen ve giden evrak defterini tutulması, dosyalanması ve arşiv oluşturulması, kurumda görev yapan öğretmen ve diğer personelin atamalarının yapılması ve öğrencilerle ilgili tüm yazışmaların yapılmasından sorumludur.

Pazarlama ve Tanıtım

Pazarlama ve Tanıtım departmanı kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu süreçte kurumun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetleri gerçekleştirir. Konferans, seminer ve sergi gibi organizasyonları koordine eder. Kayıt dönemlerinde velilere okulun tanıtımını yapar. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapar.

Satınalma

Özel Acıbadem okullarına bağlı tüm kurumlardaki Satınalma hizmetlerinin yürütülmesi ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, ürün veya hizmetin satın alınması ile firmalardan teklif alınma işlemlerini tanımlamaktır.

İdari İşler

Kurumun tüm kampüslerinde yürütülen yemek, temizlik, güvenlik hizmetleri, ulaşım, seyahat ve konaklama, emlak hizmetleri, bina ve tesis bakımları, sosyal hizmetler ve kargo hizmetlerinin satınalma, faturalama ve işlerinin en verimli ve ekonomik biçimde yürütmesini sağlamak, bu doğrultuda standardizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve üst yönetime rapor olarak sunmak.

Mali İşler ve Finans

Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuatlarına, Kurum politika ve prosedürlerine uygun olmak üzere,

  • Bütçe – Raporlama
  • Muhasebe - Vergi / SGK
  • Finans

Yasal mevzuata uygun bir şekilde oluşturulan Mali ve İdari sistemin fiili durumu, Yönetim Kurulu, Okul Yönetimi, diğer ilgililer ve resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır.

Bütçe ve Raporlama  
Kurumun finansal gücünü sürekli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla; Bütçe Yönetimi ve Raporlama süreçleri doğrultusunda yıllık, üç aylık ve  aylık olmak üzere gerçekleştirilir. “Bütçe disiplinine uygunluk” temel prensiptir. Her türlü mali tablo ve raporlamanın sistematik olarak yapılmasına dikkat edilmektedir.

Muhasebe - Vergi / SGK
Muhasebe, vergi /sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemler günlük olarak kanuni defterlere işlenir, maliye ve SGK ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilir ve tüm süreç dönemsel olarak denetlenmektedir.

Finans
Okul ücretleri ilan ve tahsil  süreci yönetimi: Okul ücretleri MEB mevzuatı doğrultusunda ilan edilir, Ücretler peşin veya okul taksit sistemi (anlaşmalı bankalar aracılığı ile düzenli ödeme) ile tahsil edilmektedir. 

Tedarikçi Ödemeleri
Satınalma işlemleri tamamlanıp faturaları onaylandıktan sonra resmi banka hesaplarına ödemeleri yapılmaktadır.