Sultantepe

Geleceği emanet edeceğimiz nesiller  yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Bu doğrultuda düşünen, hayal eden ve hayal ettiklerini uygulayan kendinden emin bireyler yetiştirmek için 1996 yılında Sultantepe Çocuk Yuvasının temellerini atarak eğitim yolculuğumuza başladık. Bu yolculuğumuzda 2014 yılında yeni binamıza geçerek çocuklarımıza daha modern sınıf ortamları sağlayıp, fiziksel koşullarımızı yeniledik. Sultantepe Çocuk  Yuvası olarak çocuğun ilk altı yılının bireyin gelişiminin temel taşlarını oluşturduğunun ve  erken çocukluk eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle eğitim sitemimizi çağın gereksinimlerini de göz önüne alarak; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir eğitim modeli ile çocuklarımızın kalbine eğitim tohumlarını ekerek yeşertmekteyiz.

Fiziki yapı

Okulumuzda 24 – 66+ ay arası çocuklara eğitim verilmekte olup;  2 yaş, 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 6 yaş okula hazırlık gruplarımız bulunmaktadır.  Okulumuzda 6 adet sınıf, her sınıfın ayrı tuvalet ve lavaboları, yemekhane, kütüphane ve branş odası ile çocuklarımızın özgürce koşup oynayabilecekleri, doğa ile iç içe keşif yapabilecekleri bir bahçesi bulunmaktadır.

Eğitim Sistemi

Eğitim sistemimiz Milli eğitim Bakanlığı’nın belirlediği amaç, kazanımlar doğrultusunda hayvanlar –Bitkiler, kültür,kendim yapabilirim ve keşfediyorum çalışmaları ile çeşitlendirilip çocuk, okul aile işbirliği içerisinde sunulur.

Matematik Etkinlikleri

Okul öncesi dönem bilişsel gelişimin en hızlı olduğu yılları kapsar. Çocuklar somut bir çok kavramı yaşamın bu hızlı yıllarında öğrenirler, günlük hayatlarında etraflarında olanları araştırırken ve öğrenirken matematik dünyasının içerisine girerler. Matematik eğitim hedefleri sürecimiz de öğrencilerin etkin rol almalarını sağlamaktayız. Bu süreçte sayı, renk, şekil ve örüntü çalışmaları ile basitten karmaşığa doğru bir yol izlerken, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözönünde bulundurularak oyun temelli verilmektedir.

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Dil Etkinlikleri

Öğrencilerimizin anadillerinini doğru bir şekilde kullanmasına, düşüncülerini ve duygularını açıkca ifade etmelerini temel esas almaktayız. Farkındalıklarını arttırmak amacıyla ses etkinlerine ve çizgi çalışmalarına yer verilmektedir. Ses etkinliklerin de oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb. görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Çizgi çalışmalarında eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle öğrencilerimize yumuşak geçişler yapılmaktadır.

Doğa Etkinlikleri

Doğanın vazgeçilmez güzelliklerini 5 duyu organlarıyla keşfederek öğrenme becerilerini kazandırmaktayız. Doğa her çocuğumuzun deneyim kazanmasında en etkin aracımızdır.

Değerler Eğitimi Etkinlikleri

Unutulmaya yüz tutan değerlerimizi tekrardan nakış nakış işleyerek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Çouklarımızın  erdemli,saygılı, yardımsever, merhametli, işbirlikçi, sevgi dolu bireyler olmasını önemsiyoruz.

İngilizce

Okul öncesi dönem çocukları için yabancı dil eğitimi büyük önem arz etmektedir. Derslerimizin temel amacı İngilizce'yi sevdirmek, başka bir dilin varlığını göstermek ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Ders esnasında öğrencilerimizin basit kalıplarla konuşmaları, günlük yaşamda geçen bazı cümleleri anlamaları ve kullanmaları hedeflenmiştir. 

Okulumuzda öğrencilerimiz İngilizce'yi ilgilerini çeken zengin görsel ve işitsel araçlar, hikayeler, kartlar, şarkılar, oyunlar ve çeşitli etkinlikler ile öğrenmektedir. Aynı zamanda el işi çalışmaları, projeler, drama, kukla, müzik ve hareket ağırlıklı etkinlikler gibi farklı öğretim teknikleri kullanılarak her öğrenciye ulaşmak istenmektedir.

Alan Gezileri

Gerçekleştirdiğimiz alan gezileri eğitim programmızdaki temalarla paralel olarak ve yaş grubu özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

Rehberlik

Kurumumuzda rehberlik çalışmaları alanın uzaman kişiler tarafından belirli periyotlar halinde Çocuklara uygulanan gelişimsel tarama testleri ve çocuğun sınıf içindeki durumu dikkate alınarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca ayda bir ortak belirlenen konu çerçevesinde veli seminerleri düzenlemektedir.