Yabancı Dil

YABANCI DİL EĞİTİMİNDEKİ AMACIMIZ

Yabancı dil eğitim sistemimizin amacı, öğrencilerimize erken yaşlarda yabancı dil farkındalığı kazandırarak ve öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı tutarak okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerini kazandırmak, ikinci bir dilde iletişim kurma öz güvenini deneyimlemelerini sağlamaktır.

Bu amaçla yabancı dil programımız yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülmekte olup dört ana öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Bu dört ana öğrenme alanıyla temellenen İngilizce öğrenme serüvenimiz öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, üretkenlik, kültürlerarası beceriler, inisiyatif kullanma ve kendini yönlendirme, öğrenmeyi öğrenme gibi 21. yüzyıl becerileri ile desteklenen etkinliklerle devam eder.

 

İLKELERİMİZ

  1. DÜNYA VATANDAŞI OLMA
  2. DÖRT TEMEL BECERİYİ GELİŞTİRME
  3. BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALMA
  4. İŞBİRLİĞİ
  5. YAPARAK – YAŞAYARAK ÖĞRENME
  6. ÖĞRENMEYİ GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRME

 

ANAOKULUNDA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Anaokullarımızda çift dilli eğitim programı yürütülmektedir. Sınıflarımızda tüm gün bir  anasınıfı ve bir İngilizce öğretmeni eş zamanlı olarak bulunmaktadır. İngilizce öğretmenimiz doğal ortamlar oluşturarak tüm öğrencilerle İngilizce iletişim kurmaktadır. Bu sayede öğrenciler doğal bir süreçle dil farkındalığı edinmekte ve iletişimsel becerilerini geliştirmektedirler.

 

Çift Dilli Eğitim Nedir?

“Çift dillilik” (bilingualism), iki farklı dilde iletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir. Doğdukları andan itibaren iki farklı dil konuşulan ortamda büyüyen çocuklar doğal bir şekilde iki dili de edinebilmektedirler. Hatta üç ya da dört farklı dilin konuşulduğu ortamlarda büyüyen çocuklar, doğal ortamda maruz kaldıkları bu dilleri öğrenebilirler. Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu çocuklar, her iki dilin de özelliklerini kavrayabilirler, sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu beceri, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda küçük yaşlarda yabancı dil telafuz ve aksanını daha doğru ve doğal edinmek mümkündür. Bu öğrenme süreci çocuğun sosyal gelişimine de katkı sağlar. Yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer dillere ve kültürlere hoşgörülü yaklaşımı öğrenirler. Çok dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

Bu sebeplerden dolayı okullarımızda ‘Çift Dilli Eğitim’ programını okul öncesinde uygulayarak  öğrencilerimizin Türkçenin yanında ikinci bir dil olarak İngilizceye de eş zamanlı aşinalık kazanmalarını sağlayıp, ilkokul için de sağlam bir altyapı oluşturmalarını hedefliyoruz.

 

İLKOKULDA İNGİLİZCE

Acıbadem İlkokulu olarak Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı; öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

IB PYP okulu olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen okulumuzda disiplinler arası yaklaşım ile (Interdisciplinary Approach and CLIL) sınıf öğretmenlerimizin ve İngilizce öğretmenlerimizin uyguladığı müfredat paralel ilerlemektedir. Böylece öğrencilerimize hem ana dillerinde, hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır.

Sorgulayıcı, öğrenme ve öğrenci merkezli yaklaşım, İngilizce derslerinin temelini oluşturmaktadır.  Bu sayede öğrencilerimiz, öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme, hayal gücünü kullanma, araştırma becerisini kullanma ve geliştirme, problem çözme, sorgulama, dönüşümlü düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

21. Yüzyıl becerilerini hedefleyen aktif öğrenme modeli ile öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenmekte, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alarak, günlük yaşamlarında kullanarak bilgilerini pekiştirmektedirler. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar. Anaokulunda çift dilli eğitim alarak ilkokula başlayan öğrencilerimiz çift dilli (bilingual) olarak yürütülen Hayat Bilgisi, Drama, Robotik ve Görsel Sanatlar dersleriyle desteklenen İngilizce programımızda farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini keşfederler. Haftada 9 saat olarak belirlenen İngilizce Programımızda tüm sınıf seviyelerinde 1 saat “Library Hour” (Kütüphane Saati) olarak planlanarak öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürü oluşturmayı hedeflemekteyiz.

 

ORTAOKULDA İNGİLİZCE

Anaokulu ve ilkokulda çift dilli (bilingual) eğitimle başlayan yabancı dil programımızın ortaokul yıllarındaki hedefi, öğrenilen yabancı dili okuma, yazma ve konuşma sırasında aktif olarak kullanabilen, dili gerçek anlamıyla olduğu kadar kültürel bileşenleri ile birlikte yaşayarak öğrenen ve dünya vatandaşlığı yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrenciler yetiştirmektir. Amacımız, ortaöğrenim sonunda öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçeve metninde belirlenen Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız, modern öğretim yöntemleri, bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modelleri, uluslararası nitelikte değerlendirme sınavları ve öğrencilerin ilgisini çekecek,  onlara öğrenecekleri yabancı dili  sevdirecek öğretmenler ve sınıf ortamları ile desteklenir.

Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce kısa bir hikaye anlatabilme, bir konu üzerinde yorum yapabilme, dinlediğini doğrulama, sıralama yapabilme, betimlemeler yazabilme ve paragraf ya da metin okuyabilme becerilerini edinmeleri ile ilgili sistemli çalışmalarda bulunurlar.

Aynı zamanda edebi metinlerde karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi önemli bir dizi edebi unsur ile tanışırlar. Okuma becerilerini geliştirmek için çeşitli hikaye kitapları üzerinde çalışarak okuduğunu anlayıp, anladığını ifade etme yetisi kazanırlar.

Acıbadem Okulları’nda 5. sınıf düzeyinde İngilizce Hazırlık Sınıfı olarak tanımladığımız yoğun bir yabancı dil eğitim programı uygulanmaktadır. 5 sınıfta oluşturulan bu güçlü altyapı üst seviyelerde ileri düzey İngilizce programı ile devam eder.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

ANAOKULU

Edinim süreci aslında kendi içinde sürekli olarak bir ölçme ve değerlendirme sürecidir. Öğretmenler tarafından her gün öğrencilerin gelişimleri gözlemlenmekte ve buna uygun şekilde programa sürekli yeni aktiviteler eklenmektedir.

Her yıl sonunda öğrencilerimiz ailelerine küçük bir sunum yaparak, günlük rutinlerini sergiledikleri bir paylaşımda bulunurlar ve bu paylaşım gelişimlerine katkı sağlayan bir motivasyon aracıdır.

Sunumların yanı sıra her dönem sonunda bir kez konuşma (speaking) ve dinleme (listening) becerilerini ölçme değerlendirmeye yönelik bol eğlenceli, tamamen öğrencilerin iletişimsel becerilerine dayanan süreç değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

 

İLKOKUL

İngilizce programımız dahilinde öğrenci gelişimleri sürekli olarak ölçülür ve değerlendirilir. Sene başında, dönem ortasında ve yıl sonunda olmak üzere durum, gelişim ve sonuç değerlendirme analizleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. 1 ve 2. sınıflarda ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerileri üzerine ölçme değerlendirme çalışmaları yapılırken, 3. sınıf seviyesinden itibaren 4 temel beceri gelişimi takip edilmektedir. Ölçme değerlendirme süreçleri öğrencilerin kendi gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizin kendi gelişim süreçlerinin farkına varabilecekleri ödev ve proje konuları planlı, amaçları net ve eğlenerek öğrenmeyi sağlayan bir çerçeve içerisinde belirlenir ve öğretmenlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilerek hem öğrencilerimize, hem de velilerimize geribildirim sağlanır. Eğitim öğretim yılı içerisinde iki ara karne, iki dönem sonu karneleri ile öğrencilerimizin yabancı dil gelişim süreçleri belgelenir. Ayrıca portfolyo sunumlarımızda öğrencilerimiz kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak ürettiği ürünleri yüksek bir farkındalıkla sunarlar.

 

ORTAOKUL

İngilizce programımız dahilinde öğrenci gelişimleri sürekli olarak ölçülür ve değerlendirilir. Çok  çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı programımızda, öğrenci ürünleri ve çalışmaları büyük önem taşır. Portfolyo sunumlarımızda öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak ürettiği ürünleri sunarlar.

Öğrencilerimize her dönem sonunda hem yazılı, hem de iletişimsel becerilerine dayanan süreç değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) hedeflerine uygun olarak;

İlkokul sonunda A1 – A2.1

5. sınıfta A2

6. sınıfta A2.2

7. sınıfta B1.1 B1.2

8. sınıfta B1.2 – B2 seviyelerine ulaşmış olmaları hedeflenmektedir.