Yabancı Dil

Günümüz dünyasında öğrenme sınırlarını genişletmek ve iş dünyasında başarılı olmak isteyen bir bireyin en az bir yabancı dili rahat şekilde kullanabilir durumda olması neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.

Okulumuzda yabancı dil eğitimi The Common European Framework-Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu program felsefesinde geliştirilmiş dil düzeyi göstergelerine uygun olarak ilk önce öğrencilerimizin hangi düzeyde olduklarını ve vereceğimiz eğitim ile hangi düzeye gelmeyi hedeflediğimizi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı standartlarına göre gerçekçi olarak belirliyoruz.

Öğrencilerimizin yıl sonunda, Common European Framework (CEF) hedeflerine uygun olarak;

5. sınıfta A2.1 seviyesine,
6. sınıfta A2.2 seviyesine,
7. sınıfta B1.1 seviyesine,
8. sınıfta B1.2 seviyesine gelmeleri hedeflenmektedir.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİNDEKİ AMACIMIZ

Yabancı dil eğitim sistemimizin amacı, öğrencilerimize yabancı dil öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı tutarak, dinleme, okuma, konuşma, anlama ve yazma becerisi kazandırmaktır.

İngilizce derslerimizde öncelikli olarak öğrencilerimizin yabancı dili sevmeleri ve yabancı dil öğrenmeye yönelik ilgilerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda sınıflarımız için seçtiğimiz kitaplar, dijital kaynaklar ve ilgi çekici etkinliklerle öğrencilerimizi İngilizce iletişim kurma ve konuşma konusunda sürekli desteklemekteyiz. Öğrencilerimizi İngilizce konuşma konusunda özellikle yüreklendirmekteyiz.

Derslerimiz okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesine yönelik hazırlanmış bir program çerçevesinde uzman ve tecrübeli öğretmen kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

GENEL KAZANIMLAR

Programımız öğrencilerimizin İngilizce kısa bir hikaye anlatabilme, bir konu üzerinde yorum yapabilme, dinlediğini doğrulama, sıralama yapabilme, kısa betimlemeler yazabilme ve paragraf ya da metin okuyabilme becerilerini edinmeleri ile ilgili sistemli çalışmalardan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz yıl içerisinde; bir paragraf ya da kompozisyon yazmayı, betimlemeyi, bir olay anlatabilmeyi, bir konuyu yorumlayarak açıklayabilmeyi öğrenirler.

Öğrencilerimiz, edebi metinlerde karakter, olay yeri ve zamanı betimleme gibi önemli bir dizi edebi unsur ile tanışırlar. Ayrıca okuma becerilerini geliştirmek için çeşitli hikaye kitapları üzerinde çalışırlar. Okuduğunu anlayıp, anladığını ifade etme yetisi kazanırlar.

ÖZEL ACIBADEM OKULU VE CAMBRIDGE DİL SINAVLARI

Cambridge Dil Sınavları, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, güvenilirliği ve geçerliliği oldukça yüksek olan sınavlardır.

Öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışındaki yaşıtlarıyla birlikte yabancı dil yeterlilik düzeyini ölçen ve uluslararası geçerliliği olan bu sınavlara katılmaktadırlar.

ÖZEL ACIBADEM OKULU VE LEARNING A - Z

Raz-Plus, 165’ten fazla ülkede kullanılan, içerisinde 3000’den fazla e-kitap bulunan, CODiE, Revere, Bessie, Academic Choice gibi sektörün saygın ödülleri ile başarısı kanıtlanmış bir İngilizce okuma platformu olup okulumuzda etkin olarak kullanılmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin derslerin yanı sıra okul sonrası çalışmalarında da yıl boyu aktif olarak kullanabilecekleri bu platformda; dinleme, okuma-anlama, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme çalışmaları bireyselleştirilmiş olarak uygulanmaktadır.

ÖZEL ACIBADEM OKULU’NDA YABANCI DİL SINAVLARI

Sınavlar, sınıfta yapılan çalışmaların bir yansıması olarak, okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmakta ve öğrenciler bu dört beceri alanından ayrı ayrı değerlendirilmekte ve gelişimleri takip edilmektedir. Öğrencilerin genel değerlendirmeleri ise ders içi performanslarına; malzemelerini eksiksiz getirme, düzenli ve zamanında ödevlerini getirme, sınıf içerisinde mümkün olduğunca İngilizce konuşma ve takım çalışması kriterlerine göre yapılmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler not olarak e-okul ve öğrenci takip sistemimize kaydedilmektedir.

ÖZEL ACIBADEM OKULU’NDA YABANCI DİL AĞIRLIKLI PROGRAM

Bütün sınıf düzeylerinde yabancı dil eğitimini önemsemekle birlikte okulumuzda 5.sınıf düzeyi, yoğun bir yabancı dil eğitim programının uygulandığı yabancı dil ağırlıklı müfredatın işlendiği sınıflarından oluşmaktadır. 5. sınıflarımızda 18 saat hafta içi + 2 saat hafta sonu olmak üzere toplam 20 saat İngilizce dersi yapmaktadır. 5. sınıf düzeyinde “Yabancı Dil Ağırlıklı” program uygulanmaktadır.

FLYERS-KET-PET SINAVLARINA HAZIRLIK

Okulumuzda hafta içinde yapılan derslerin yanında hafta içi akşamları ve Cumartesi günleri FLYERS - KET - PET sınavlarına hazırlık amacıyla ek İngilizce dersleri yapılmaktadır.