Ölçme ve Değerlendirme

Özel Acıbadem Okulu’nda Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin amacı, güvenilir ve objektif ölçme araçlarını hazırlamak; bu ölçme araçlarının uygulanması ile öğretme - öğrenme sürecini izlemek ve elde edilen verileri analiz ve rapor etmektir. Bu doğrultuda öğrenci başarısının ve öğretim sürecinin verimliliğinin gözlenmesi, anne ve babaların bilgilendirilmesi, öğretmen ve okul yönetiminin karar verme süreçlerinde etkin bir rol yürütmekteyiz.

Her öğretim yılı başında; yıllık planlar doğrultusunda akademik bölümlerle işbirliği içerisinde çalışmalarımıza yön veririz. Hazırlanan yıllık planlarda her dönem için yapılacak sınav sayısı ve türleri, zümre öğretmenleri tarafından, temalara ve konuların içeriklerine göre, uygun şekilde belirlenir. Hazırlanan her sınavın; amaç, kapsam, yoklanacak davranışlar ve düzeyleri bu plan çerçevesinde detaylandırılır.

Okulumuzda, geçerliliği ve güvenirliği yüksek sınavların uygulanmasına dikkat edilir. Tüm sınavlarda; hatırlama-anlama-uygulama-analiz etme-değerlendirme düzeylerini kapsayacak şekilde “çok kolay”dan “çok zor”a kadar her düzeyde soru bulunur. Her sınav sonrasında test ve madde analizleri yapılır. Analiz sonuçları, seviye-şube karşılaştırmalı grafiklerle desteklenerek ilgili bölümlerle paylaşılır ve yorumlanmasında rehberlik edilir.

Öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Hazırbulunuşluk” sınavı yaparız. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, zümre öğretmenleri öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlar.

Okulumuza yeni katılacak öğrencilerimiz için “Okula Giriş Sınavı”, kurumumuzun eğitim bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için de “Bursluluk Sınavı” MEB mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp uygulanır.

TAM ÖĞRENME

Ölçme Değerlendirme sürecimiz “Tam Öğrenme” ilkelerine uygun olarak çalışmaktadır. Öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimini takip etmek amacıyla “İzleme Testleri” uygularız. Bu testlerle, konularla hedeflenen kazanımlar yoklanır, bu kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı tespit edilir. Her sınav sonunda rutin olarak verilen raporlarda, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin başarısını anında görür ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Bunun yanında, öğrencilerimiz için edinmiş oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında hedeflenen kazanımlara yönelik ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Yapılan çalışmalarda amacımız bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak her öğrencinin başarı düzeyini artırmaktır.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız “Öğrenci Takip Sistemi” ile gerçekleştirilmektedir. Sınav sonrasında her öğrenciye, sınav sonuç karnesi verilir. Ayrıca öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim öğrenci takip sistemi üzerinden verilmektedir. Veli ve öğrencilerimiz sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu gibi konularda detaylı bilgileri görebilmektedir. Böylelikle sınavdan hemen sonra yapılan değerlendirme ve analizlerin sonuçlarına göre; yeni hedefler belirlenerek öğretime devam edilir.

E-SINAV UYGULAMALARI-HIZLI ÖLÇME SİSTEMİ

Öğrencilerimizin bir hafta içinde işlenen konuları ne derecede öğrendiğini haftalık olarak test ediyoruz. Tabletlerle yapılan uygulama sonuçlarına göre öğrencilerimiz, hafta içi ve hafta sonu bireysel/grup etütleriyle desteklenmekte, eksik veya yanlış öğrenmelerine zamanında müdahale edilmektedir.