Kütüphane Politikası

KÜTÜPHANE POLİTİKASI

*Bu belge Özel Acıbadem Okulları öğretmenleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere Eylül 2020’de düzenlenmiştir.

 

 

KÜTÜPHANE POLİTİKASI KOMİTE ÜYELERİ

Tuba Uludağ

Okul Müdürü

Elif Türk

DİA Öğretmeni

Sebahat İncel

Okulöncesi Sınıf Öğretmeni

İsa Özsoy

Sınıf Öğretmeni

Nagehan SELÇUK

Kütüphane Öğretmeni

Berna Akpınar

İngilizce Öğretmeni

Neslihan Şenlik

Sınıf Öğretmeni

Feyza Kurt

İngilizce Öğretmeni

Ayşe Topsöğüt

Sınıf Öğretmeni

Şeyma Deniz

Sınıf Öğretmeni

Özlem Uçan

Okulöncesi Sınıf Öğretmeni

Fulya Dereli

İngilizce Öğretmeni

Ayşe Şule Ermurat

İngilizce Öğretmeni

Hatice Karakula

Okulöncesi Değerler Eğitimi Öğretmeni

 

FELSEFEMİZ

Özel Acıbadem Okulları çevresindeki tüm öğrenenlerin araştırma- keşfetme, hayat boyu öğrenme becerilerini destekler.  Doğru, objektif, sürdürülebilir bilgiye ulaşmaları için farklı dillerden kaynaklar sunar. Akademik dürüstlük ilkeleri ile uyumlu, IB öğrenen profili ve uluslararası bilinç felsefesi ile bütünleşmiş, etik ve saygı çerçevesinde araştırmaların yürütüldüğü bir ortam sağlar. Bu bağlamda okulumuzun kütüphanesi bilginin araştırılıp oluşturulacağı, farklı grup dinamiklerinin etik çerçevede bir araya gelebileceği, yapılan farklı uygulama ve çalışmalarla kütüphane alanının sürekli dinamik tutulacağı bir ortamdır.

 

KÜTÜPHANE KULLANIM AMACI

Bu yönerge Özel Acıbadem Eğitim Kurumları kütüphanelerinin tanımı ve görev çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiş ve kütüphane politika belgesi, tüm okul toplumu ile Acıbadem Okulları ana sayfasındaki kütüphane sekmesinden paylaşılarak erişime açılmıştır.

 

KÜTÜPHANE İŞLEYİŞİ

Özel Acıbadem Okulları’ nda iki adet kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerde; ödünç verme, süreli yayınlar, çalışma alanları, bilgisayar kullanım alanı bulunmaktadır. Bu kütüphanelerin hepsinde IB-PYP ünitelerinin içeriklerini bulunduran çeşitli dillerde kitaplarımız yer almaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası bilinci desteklemek amacıyla İngilizce ve Arapça kitaplar ve değişik dillerde yazılmış kitapların çevirileri de kütüphanemizde yer almaktadır. Aynı zamanda kütüphane bünyesinde öğrencilerin kaynak tarama ve araştırmaları detaylandırıp geliştirebilecekleri her türlü destek ve uygulama yapabilecekleri istasyonlar bulunmaktadır.

Kütüphanenin işleyişi kişiler, hizmetler, mekan ve koleksiyon üzerinden açıklanabilir. Her bir kütüphanede bir kütüphane öğretmeni bulunmakta ve iki kampüs işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. PYP koordinatörü ile düzenli olarak toplantılar yaparlar. Tüm okul topluluğunun işbirlikçi planlama oturumlarına katılırlar. Kütüphane öğretmenlerinin rolü kaynaklardan en iyi şekilde faydalanılarak öğrenmeyi zenginleştirmektir. İşbirliği içerisinde planlanan sorgulama ünitelerinde kütüphane zamanlarını öğrenme ve öğretimi destekleyecek şekilde planlarlar. Tüm öğrenenleri ve öğretmenleri araştıran sorgulayan olarak, bilgiye ulaşma, bilgiyi oluşturma ve kullanmada desteklerler. Ayrıca akademik dürüstlüğü ve bilgi okuryazarlığını desteklemede de sorumlulukları vardır. Kitap ödünç alma ve vermenin yanı sıra, kütüphane koleksiyonunu da zenginleştirme sorumlulukları vardır. Pedagojik liderlik ekibi tarafından desteklenerek, işbirliği içerisinde “okulun kalbi” olan kütüphanelerin işleyişi kütüphane politikası kapsamında yürütülmektedir.

Kütüphanelerimiz araştırma yapmak, sunum yapmak, grupla ya da bireysel çalışmak veya kitap okumak için esnek ortamlar sunmaktadır. YORDAM kütüphane kataloglama ve tarama programı olarak kullanılmaktadır.

Kütüphane koleksiyonumuz öğretmenlerle birlikte seçilen kitaplardan oluşmaktadır, böylece yaşa uygun, öğrenenlerin çevrelerini anlayabilecekleri ve hem kendi hem de akademik hedeflerine ulaşmada onları destekleyecek bir koleksiyonumuz vardır. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler tarafından talep edilen kitaplar ya da kaynaklar kütüphane koleksiyonuna dahil edilmektedir. Kütüphane koleksiyonunun kapsayıcı ve zengin olmasını sağlamak için kütüphane öğretmenleri her yıl kitap ve kaynakları gözden geçirerek, güncel kaynakları kütüphaneye kazandırır.

Dijital kaynaklar arasında,  bilgiye erişimde kütüphanelerde bulunan laptoplar da öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca Raz Plus (kurgu ve kurgu olmayan farklı dillerde kitapları bünyesinde barındıran bir kaynak) ve Morpa Kampüs öğrenciler için okul dışında erişebilecekleri alternatifler olarak sunulmaktadır.

Sorgulama üniteleri destekleyen kitaplar, referans kitapları ve çeşitli sözlükler her ünitede sınıf kitaplıklarına teslim edilir. Ayrıca ders programlarında “Kütüphane Saati”, her sınıf için belirlenerek öğrencilere kütüphane erişimde kapsayıcı bir yol izlenir.

 

Kütüphane Saatlerimiz:

Hafta içi : 08.30 -  16:30 saatleri arasında kütüphane kullanıma açıktır.

 

Kütüphane Üyeliği:

Tüm öğrenen topluluğu,  kütüphane temel anlaşmaları çerçevesinde üyeliklerini gerçekleştirilir.

Öğrenenler için kütüphane kartları, talep etmeleri durumunda belirlenen şablon üzerinden hazırlanır. Kütüphane kartı olan öğrencilere de farklı fırsatlar sağlanır. (Ödünç verilen kitap sayısı arttırma, ödünç aldığı kitabın yanında yaş seviyesine uygun çeşitli materyal verilmesi.)

 

Kütüphane Temel Anlaşmaları:

Öğrenenin özne olmasını desteklemek için her sınıfın temel anlaşmaları oluşturulup kütüphanede bulundurulmaktadır. Bu temel anlaşmalar her sınıf için Kütüphane Öğretmeni eşliğinde belirlenir.

 

Ödünç Alma Ve İade Koşulları:

 • Kütüphane öğretmeninin bilgisi olmadan hiçbir kütüphane materyalini dışarı çıkarmayız.
 • Ödünç alma işlemi kütüphane içerisinde belirlenen eser ve materyaller için geçerlidir.
 • Ödünç alma işlemleri öğrencinin kendisi ya da  kütüphane kartı ile gerçekleşmektedir.
 • Öğrenciler tek seferde 3 kitap ödünç alabilirler.
 • Kitabı verilen sürede getirmemeleri durumunda 1 hafta mahrum bırakma veya kütüphaneye kitap hediye etme prosedürleri uygulanır.           
 • Alınan kitaplarda herhangi bir hasar meydana geldiğinde ödünç alan kullanıcı aynı kitabı yerine koyar veya muadil bir kitap alır.
 • Kitabın iade süresi en fazla 2 defa uzatılır. Kitabı başka bir öğrenenin ayırması durumunda uzatma işlemi yapılamaz.

 

KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİNİN ROL VE SORUMLULUKLARI

Kütüphane öğretmenlerinin Kütüphane Politikasının ve Akademik dürüstlük Politikasının yürütülmesinde önemli rol ve sorumlulukları vardır. Kütüphane öğretmenleri;

 • Kütüphane işleyişinde; kitap ödünç alma-verme, satın alınacak ve alınan kitapların takibi ve kitapların kataloglama (kayıt altına alınma) süreçlerini yönetir.
 • Sınıfların kütüphaneye dahil olmasını ve süreçlerini planlar.
 • Kütüphane derslerinin sorgulama ünite planlarına dahil edilmesinde rol alır.
 • Öğretmenlerle işbirliği yaparak müfredat ve kütüphane kaynaklarının seçilmesinden, çoğalmasından ve takibini yapmaktan sorumludur.
 • İlkokul bünyesinde öğrencilerden oluşan gönüllü bir kütüphane grubu oluşturarak sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde grubun takibini yapar. Her sınıf seviyesinden bir kütüphane temsilcisi seçilir.
 • Sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde dersler yürütülür.
 • Her ünitenin başında PYP ünite kitapları sınıf öğretmenine teslim edilir, bir önceki ünitenin kitapları da teslim alınır.

 

UYGULAMADA KÜTÜPHANE POLİTİKASI

Okulumuzda her gün 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda yapılan kitap okuma saati kütüphane politikasını destekler. Bunun dışında “Kitap Kumbarası”, “ Sınıf Kitaplıkları”, “Koridor Kitaplıkları”, “ Öneri Panosu”, “Duyarlı Kütüphane” gibi uygulamalarla teknolojik donanım sağlanarak kütüphane politikası desteklenir.

 

 • Okul öncesi düzenli kitap alma etkinliğini devam ettirir ve kütüphane kullanımını ders programına göre kullanır.
 • Tüm yaş gruplarına göre kütüphane etkinliklerinin düzenlenmesi yapılır.
 • Öneri panosu başlığında öğrencilerin okudukları kitaplarda beğendikleri sözlerinin paylaşmasını yapar.
 • Öğrencilerin dikkatini kütüphaneye çekecek bilgilendirici el ilanları/afiş hazırlanır.
 • Gönüllü olan veli, öğretmen ve öğrenciler ile masal anlatıcılığı yapılır.
 • Kütüphane içerisinde öğrencilerin  kendi kendilerine kaynaklara erişimlerini sağlayan anlaşılır yazılı ve fotoğraflı işaretler yerleştirme (kitapların tür ve yapılarına göre sınıflandırılıp yerlerinin belirgin hale getirilmesi) yapılır. Ayrıca belirli konulardaki kitaplar belirlenen raflara dizilerek (Her rafın üzerine konunun resmi konulabilir) burada öğrencilerin kullanımına sunulur.
 • Haftanın veya ayın belirli gün/günlerinde kitap yazarı davet etkinlikleri ve paylaşımı yapılır.

 

Kaynaklar:

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en

Kütüphane Katalog Linki: http://katalog.acibadem.k12.tr/