Kapsayıcılık Politikası

ACIBADEM OKULLARI

2020-2021

KAPSAYICILIK POLİTİKASI

 

Kurumumuzun kapsayıcılık politikası belgesi aşağıda adı geçen komite üyeleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere Haziran ve Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmiştir.

 

Adı

Görevi

1

Rümeysa KUTUCU

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

2

Bahar BAYRAKTAR

Değerler Eğitimi Öğretmeni

3

Sabina ZAKİROVA

İngilizce Ogretmeni

4

Semra ARSLAN

Değerler Eğitimi Öğretmeni

5

Feyza YILMAZ

Değerler Eğitimi Öğretmeni

6

Erva ACAR

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

7

Yağmur Yücel

İngilizce Öğretmeni

8

Tuba SOĞUKKANLI

Sınıf Öğretmeni

9

Sare BALA

Değerler Eğitimi Öğretmeni

10

Yasemin ERTAN

İngilizce Ogretmenik

11

Feyza YILMAZ

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

12

Ayşe BİNBOĞA

Sınıf Öğretmeni

13

Hatice İsmayilova

Zarafet öğretmeni

14

Sibel Çeküç

İlkokul Müdür Yardımcısı

15

Nesibe Ersoylu Usluer

Sınıf Öğretmeni

16

Derya Tosun

Sınıf Öğretmeni

17

Canan Yol

Beden Eğitimi Öğretmeni

 

 

ACIBADEM OKULLARI MİSYONU

Acıbadem Okulları milli ve manevi değerlerine bağlı olduğu gibi farklı kültür ve bakış açılarına saygılı, kendisini tanıyan ve çevresine duyarlı, gayretli, iletişime ve gelişime açık, güzel ahlaklı ve mutlu bireyler yetiştirir.

 

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.        

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.                                       

Bu program, dünyanın her köşesinden öğrencileri, farklı görüşlerin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

 

 

KAPSAYICILIK TANIMI

IB (2015)’e göre kapsayıcılık, tüm öğrencilerin tanınması ve öğrenme önündeki engellerinin aşılması için öğrenmeye dahil olmalarını ve erişimlerini arttırmayı hedefleyen sürekli devam eden bir süreçtir. Buna işbirliği, karşılıklı saygı, destek ve problem çözme kültürüyle başarılabilir. Kapsayıcılık öğrenen profilinin eyleme geçmiş hali, dinamik bir öğrenen topluluğunun çıktısıdır. Acıbadem Okulları kapsayıcı bir öğrenme topluluğu olarak farklı bilme ve olma yollarıyla ilgilenerek huzur içinde bir arada yaşar, insanları ve onların ilişkilerini önceliklendirir ve öğrenme, sağlık ve esenlik için ortak sorumluluk üstlenir. Bu bağlamda Acıbadem Okullarında öğrenenler;

  • öğrenen kimlikleri
  • geçmişten getirdikleri bilgileri
  • ilgi alanları ve becerileri
  • bireysel farklılıkları

göz önünde bulundurularak öğrenme ortamlarının içinde bulunur.

 

KAPSAYICILIK POLİTİKASININ AMACI

Kapsayıcılık politikasının amacı; Acıbadem Okullarında müfredatın her bireyin farklı bilgi, beceri ve deneyime sahip olduğu düşüncesiyle hazırlanmasını sağlamaktır.

Acıbadem Okulları kapsayıcılık politikası, gönüllülük esasına dayalı öğretmen komisyonu tarafından hazırlanmıştır. PYP: İlkelerden Uygulamaya (2018) [1] belgesinin ışığında Acıbadem Okulları amaç bildirgesi göz önüne alınarak oluşturulmuştur. IB ve Acıbadem Okulları misyon bildirgeleri doğrultusunda yapılan uygulamalar yazılı hale getirilerek politika belgesini oluşturmuştur. Bu politika belgesi hazırlanırken, kayıt kabul ve dil politikası göz önünde bulundurulmuştur. Belgenin güncellenen hali okulun web sitesinde öğrenen topluluğu ile paylaşılmaktadır.

 

ACIBADEM OKULLARINDA KAPSAYICILIĞIN UYGULANIŞI

 

Öğrenme topluluğu içindeki herkes öznedir; kendilerini topluluğun gücüne ve başarısına katkıda bulunanlar olarak görür ve değişim yaratmak için eyleme geçerler. Bu dökümandan tüm öğrenen topluluğu üyeleri sorumludur. Bu politika okul ortamında “Sakin Okul Çalışmaları” ve “Sakin Okul Bağımsız Sorgulama Ünitesi” ile de yürütülmektedir. Ayrıca ünite planları da öğrencilerin çeşitliliklerinin sınıf içinde karşılanmasına hizmet edecek şekilde yapılmaktadır.

 

Kültür ve Dil Çeşitliliği

Kişisel ve kültürel kimlikleri, evde ve aile içinde kullanılan diller, önceki deneyimleri ve öğrenmelerini göz önünde bulundurarak, öğrencilere oldukları halleriyle değer veririz. Okula uyum aşamasında işbirliği için öğrenciler ve velilerle olan ilişkileri önceliklendiririz. Farklı kültürlere sahip, anadili Türkçe’ den farklı olan öğrencilerin öğretmen ve aile işbirliği sağlanarak okul toplumuna uyumu desteklenir. Bu kapsamda aile ile iletişim kurmak için aile üyelerinden en az birinin okul ek diline (İngilizce) hakim olması beklenir. Öğrencinin gelişim ve uyum sürecine katkı sağlamak için dil politikası ile işbirliği kurulur.

 

Öğrenme Sürecinde Farklılaştırma

Tüm öğrencilere öğrenmelerini gerçekleştirecek imkanlar sunularak, eğitim programlarının öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve farklılıklarına göre düzenlenmesi ile sağlanır. Öğrenenler topluluğunda farklılaştırma, içerik, süreç ve ürün gibi müfredat öğelerinde öğrenenlerin hazır bulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme yaklaşımlarına göre yapılır. Öğrenciler öğrenmeleri üzerine dönüşümlü düşünerek; gelecekteki öğrenmelerine yönelik hedeflerini belirleyerek özne olurlar. Bunun için de öğretmenler zamanında, belirgin ve iyi düşünülmüş geri bildirimler sunarlar. Öğrenciler kendilerini etkileyen kararların planlanmasına katılır ve öğrenmelerinin bir parçası olarak inisiyatif alma ve eyleme geçme konusunda desteklendiklerini hisseder ve güven duyarlar.

 

Öğrenen Topluluğunun Rolü

Öğretmenler kolaylaştırıcı olarak öğrencilerin  ihtiyaçlarını belirleyerek, ilgi alanlarını keşfederek, beceri gelişimine rehberlik eder. Öğrencilerin dünya

 üzerindeki farklılıkları tanıyabilmeleri için ihtiyacı olan araştırma, inceleme ve sorgulamalarını gerçekleştirebilmeleri için onları destekler. Öğrencilerin  bu keşif süreci, seçim yapma, materyalleri yaratıcı şekilde kullanma, işbirliği içinde çalışma, ilgi alanlarını devam ettirme ve anlamlandırma yetisi kazanmalarına katkıda bulunur.

Öğrenciler, farklılıklara saygılı, ilkeli, çevresine duyarlı, iletişime-gelişime açık, güzel ahlaklı ve mutlu bireyler olmak için çaba sarf eder.

Veliler, öğrenci ihtiyaçları, ilgi alanları ve becerileri konusunda öğrenen topluluğu ile işbirliğine açık olur.

Okul yöneticileri, öğrenme sürecinin geliştirilmesinde ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenen topluluğu ile işbirliği içerisindedir ve  öğrenen topluluğunu destekler.

 

 

KAYNAKÇA

IBO, 2015. The IB guide to inclusive education: a resource for whole school development.

IBO.2018. İlk Yıllar Programı PYP: İlkelerden Uygulamaya. Cenevre, İsviçre.. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu.

 

 

 

 

 

 


[1]IBO.2018. İlk Yıllar Programı PYP: İlkelerden Uygulamaya. Cenevre, İsviçre.. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu.