Müzik

Okulumuzda müzik dersinde, Millî eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra, milli ve manevi değerlerimize uygun eserler çalışılmakta, derslerimiz Orff Yaklaşımı ile uygulama ağırlıklı ve katılımcı bir formatta yapılmaktadır. Koro çalışmaları ve koro konserlerimiz ile yıl içerisinde önemli gün ve haftalarda gösterilerimiz olmaktadır.

Özel Acıbadem Okullar müzik eğitimi ile ilgili hedeflerimiz:

  • Öğrencilerimizin müziğin duygu ve düşüncelerimizi ifade etme yollarından biri olduğunu keşfetmesine yardımcı olma
  • milli duyguları pekiştirerek marşlarımızı en doğru ve en güzel şekliyle öğrenebilme söyleyebilme
  • dinleme becerilerini geliştirme
  • öğrencilerin kendilerine güven duymalarını sağlayabilme
  • ülkemizdeki ve dünyadaki müzik türlerini tanıyabilme

Bireysel çalgı çalışması yapan öğrencilerimiz ile piyano, gitar, org, keman gibi çalgıların eğitimi devam etmekte olup yılsonu konseri hazırlıkları devam etmektedir.