Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar olarak amacımız; öğrencilerimizin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak hayatları boyunca temel bir kazanım ile kendilerini ifade etmenin farklı yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda Sanat Eğitimi ile öğrenenlerin;

  • Duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmeyi,
  • Kendini, duygularını, düşüncelerini, hayallerini ifade edebileceği yol ve yöntemleri göstermeyi,
  • Tarihi ve doğal çevreyi, bütün canlı ve cansız varlıklarıyla doğayı tanıtmayı,
  • Estetik bilinç kazandırmayı ve topluluğun estetik algılarını geliştirmeyi
  • İçinde yaşadığı toplumunu anlamayı ve algılamayı,
  • Özünde bulunan cevheri keşfetmeyi böylece onu dengeli bir birey haline getirmeyi
  • Milli ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıca Görsel Sanatlar dersi ile Geleneksel Türk Sanatları çalışmalarımız olan Ebru Sanatı, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Minyatür Sanatı ile milli kültür ve milli sanatlarımızı yaşatma ve de sonraki nesillere aktarma inancındayız. Bununla birlikte sanatın insana ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler yetiştirmek hedefindeyiz.

Bu çerçeve de öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde yapmış oldukları çalışmaları öğrenen topluluğu ile paylaşarak sene sonu sergimiz ile taçlandırmaktayız.