Beceri Geliştirme

Tam anlamıyla beceriye ve ürünlere dönüşmüş bilginin anlamlı olduğu bir çağı yaşıyoruz. Özel Acıbadem Okulları olarak güzel ahlaklı, akademik yönden başarılı ve yabancı dili etkili bir şekilde kullanabilen bir bireyi kendisine, ailesine ve ileride işine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacak; iletişim, organizasyon, topluluk önünde sunum yapabilme, takım çalışması yapabilme, kendini ifade edebilme, liderlik, kritik düşünme, temel mühendislik, matematik-fen ve doğa okur-yazarlığı, gözlem yapma ve el becerileri gibi birçok işe yarar beceriyle donatmayı amaçlıyoruz. Ancak güçlü becerilere sahip olanların çift kanatlı olup uçmaya; yardım etmeye, iyilikleri yaymaya, üretmeye ve çok yönlü kazanmaya hazır hale geleceğine inanıyor bu inanç doğrultusunda özel beceri geliştirme program ve çalışmaları yapıyoruz.