PDR Hizmetleri

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

A. AMACIMIZ
Eğitim ortamlarında bilgi edinmek ve başarı elde etmek öğrenciler için ne kadar önemli ise, duygu, düşünce ve davranış eğitimi de o denli önemlidir. Bu noktadan hareketle hizmetlerini yapılandıran Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, iletişim becerileri güçlü, çevresine duyarlı, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve karakterli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını temel almaktadır.

B. İLKELERİMİZ
• Gizlilik
• Gönüllülük
• Süreklilik
• Bireysel farklılıklar
• Güven
• Bireyin değerliliği
• İşbirliği

C. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

C.1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C.1.1ORBiS (Okul Rehberlik Bilişim Sistemi)

Öğrencilerimizi,
• Kişilik Analizi
• İlgi Analizi
• Yetenek Analizi
• Psikolojik İyi Oluş

Özellikleri başta olmak üzere pek çok farklı değişkene göre değerlendiren ORBİS, içerisinde 20’den fazla testi barındırmaktadır. Bilgisayar üzerinden gerçekleştiren tanılama işleminin ardından her bir öğrencimiz için destekleyici eylem planları hazırlanmakta ve öğrencilerimizin genel durumu velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

C.1.2 Öğrenme Stilleri Ve Ders Çalışma Alışkanlıkları

Öğrencilerimizin,
• Beyin stili (Baskın beyin alanı)
• Duyular
• Fiziksel ihtiyaçlar
• Sosyal özellikler
• Tutumlar
• Dikkat Seviyesi
• Eylemsel bağımlık durumu

Gibi, bilgi edinmelerinin ve başarı elde edebilmelerinin önündeki engeller ile güçlü ve geliştirilmesi gereken özellikleri tespit edilip, öğrenme stratejileri belirlenmekte ve hedef haritalama çalışmaları yapılmaktadır.

C.2 GELİŞİM BECERİLERİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin,
• Kendini
• Bilgiyi
• Hayatı

Keşfeden bireyler olabilmelerine rehberlik ediyoruz.

Bu kapsamda;
• PDR Kulüpleri
• Sosyal Turnuva
• Küçük Grup Çalışmaları
İle kurumumuzun mihenk taşlarından biri olan gelişim becerileri alanına katkı sunuyoruz.

C.2.1. PDR Kulüpleri

Düşünce Kulübü
• Düşünce geliştirme
• Fikir üretme
• Üst-bilişsel beceriler
• Proje hazırlama

Gibi derslerden oluşan düşünce kulübünde, öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca yeni fikirler ortaya koymanın, farklı örnek hayatlar tanımanın, düşüncelerini somutlaştırmanın ve öğrenmeyi öğrenmenin keyfini yaşıyor. Ayrıca düşünce kulübü üyelerine özel sosyal etkinliklerle yoğun eğitim dönemi içerisinde stres atma imkânı buluyor.

Liderlik Kulübü
• Kişisel farkındalık
• İletişim becerileri
• Sunum becerileri
• Organizasyon becerileri

Gibi derslerden oluşan liderlik kulübünde, öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca kendilerini keşfetmenin, güçlü yönlerini geliştirmenin ve bir grubun önemli bir parçası olmanın keyfini yaşıyor. Ayrıca liderlik kulübü üyelerine özel sosyal etkinliklerle yoğun eğitim dönemi içerisinde stres atma imkânı buluyor.

İyilik Timleri
• Okul içi iyilik faaliyetleri
• Okul dışı iyilik faaliyetleri
• Sosyal duyarlılık
• Biz olabilme bilinci

Gibi aşamalardan oluşan İyilik Timlerinde öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca insanlara faydalı olmanın, iyilik yapmanın, hayata anlam kazandırmanın hazzını yaşıyor. Ayrıca iyilik timi üyelerine özel sosyal etkinliklerle yoğun eğitim dönemi içerisinde stres atma imkânı buluyor.

C.2.2. Bireysel Takip Sistemi (BTS)

Öğrencilerimizin,
• Bireysel ders planlamasını
• Günlük çalışma planı takibini
• Soru/kitap takibini
• Görüşme seansları takibini

Yaparak eğitimde bireysel farklılıklar ilkemize uygun hareket ediyoruz. K12 sistemi ve diğer zümrelerdeki öğretmen arkadaşlarımız ile her öğrencimizin gelişimini birlikte izliyoruz.

C.2.3. Sosyal Turnuva

Öğrencilerimize,
• Bilgiyi organize edip kullanabilme
• Takım çalışması yapabilme
• Olumlu iletişim kurabilme
• Sorumluluk üstlenebilme

Gibi alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor, onları her biri birbirinden zorlu basamaklardan oluşan sosyal turnuva isimli bilgiyi kullanma yarışmamıza davet ediyoruz. Sosyal Turnuvaya takımlar halinde katılan öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri hayatın her alanında kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

C.2.4.Küçük Grup Çalışmaları

Öğrencilerimiz için, değerler eğitimi zümresi ile birlikte planlanan
• Temalı eğlence kampları (ders + oyun ve etkinlik)
• Sabah namazı buluşmaları

Tüm zümrelerle ortaklaşa planlanan
• BTS Sinema ve Kahvaltı Ödül Grupları

İngilizce zümresi ile birlikte yürütülen
• Hazine Avı yarışması
İle küçük grup çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Ayrıca ihtiyaca göre PDR Birimimizce açılan Kaygı, Stres, Bağımlılık, Öfke kontrolü vb. konular başta olmak üzere muhtelif başlıklarda Grup Rehberliği çalışmaları yürütüyoruz.

C.3. MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

• ADİS (Acıbadem Davranış İzleme Sistemi)

Özel Acıbadem Okulu davranış izleme sistemi öğrencilerimizin olumlu davranışlarını pekiştirip, istenmeyen davranışların önüne geçerek olumlu okul iklimine katkı sağlıyoruz. Sergiledikleri örnek tutum ve davranışlar neticesinde saygı, sorumluluk ve başarı kartlarından biriktiren öğrencilerimiz, okul yönetiminde tebrik belgesi ve PDR Biriminden ödül almaya hak kazanıyor. Öğrencilerin güzel davranışları ve geliştirmeleri gereken davranışları ADİS bilgisayar sistemi üzerinden takip edilip düzenli olarak rapor haline getiriliyor. Böylece öğrencilerimizin ders notları ile birlikte davranış karneleri de velilerimiz ile paylaşılıyor.

• Akran Eğitimi
Kurumuzda büyük sınıflarımızdaki öğrencilerimiz, küçük sınıflardaki kardeşlerine akran danışmanlığı kapsamında bilgilendirme sunum ve panelleri gerçekleştiriyor.

• Velilerimiz Sınıflarda Projesi
Gönüllü velilerimizi sınıflarımızda misafir edip öğrencilerimizle, “Nasıl başardım?” konulu paylaşımlar yapmalarını sağlıyoruz.

• Meslek Uzmanı Röportajları
Öğrencilerimiz ile farklı mesleklerden uzmanları ziyaret edip kendileri çeşitli konularda röportajlar gerçekleştiriyoruz.

• Lise Gezileri
7. Sınıf öğrencilerimiz ile İstanbul’un önemli liselerine mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında geziler düzenliyoruz.

• Motivasyon Kahvaltıları
TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz ile kamplarımızın haricinde dönemde iki kez PDR Birimi olarak motivasyon kahvaltısı yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile sınav anı stres ve zaman yönetimi üzerine paylaşımda bulunuyoruz.

• Üniversite Gezileri
8. Sınıf öğrencilerimiz ile mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında İstanbul’un önemli üniversitelerine geziler düzenliyoruz.

C.4. VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Paylaşım toplantıları (Annelere özel)
Dönemde iki kez ikişer oturum olmak üzere bayan velilerimize yönelik paylaşım toplantıları adı altında Veli Atölyeleri düzenliyoruz. Sınırlı sayıda velimizin dahil edildiği, küçük grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen paylaşım toplantıları samimi bir ortamda renkli uygulamalarla zenginleştirilerek yürütülüyor.

Aile Atölyeleri
İsteyen ailelerimizi özel olarak ailece katılabildikleri Aile Atölyemizde misafir ediyoruz. Aile dinamikleri üzerine paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

• Aile Akademisi
Yıl boyunca devam eden Aile Akademimize kurumumuz dışından da misafirlerimiz katılabiliyor. Alanında uzman eğitimcilerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Aile Akademisinin tüm oturumlarına katılan istikrarlı velililerimize yıl sonu programında katılım belgesi takdim ediyoruz.

• Yayın Çalışmaları
Kurumumuza özel tatil etkinlikleri takvimi, çeşitli konularda kaleme alınan bilgilendirme kitapçıkları ile PDR Birimi olarak yayın çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

D. SIKÇA SORULAN SORULAR

D.1.1 PDR Birimi Ne Değildir?
• Bireyi yapamadıklarının onun adına yapabilen bir servis değildir.
• Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.
• Rehberlik servisi hastane, Rehber Öğretmen doktor değildir.
• Problemi ortadan kaldırmaz, problemin çözülmesine yardımcı olur.
• Ailelerin yardımı ve işbirliği olmadan çalışmaları etkili olabilecek bir servis değildir.

D1.2. PDR Birimine Başvuru Nasıl Yapılır?
Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Telefonla randevu alarak ya da randevu talep formunu doldurarak hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında PDR Birimimizle görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

Bültene Katılmak İçin Lütfen Formu Doldurun