Ortaokul

ORTAOKUL

Özel Acıbadem Ortaokulu’nda eğitim öğretim anlayışımız dört temel öncelik üzerine kuruludur. Bu önceliklerden birincisi “Değerler Eğitimi” ikincisi “Dil” üçüncüsü “Akademik Başarı” dördüncüsü ise “Beceri Geliştirme”. Bu dört faktörün dördü de okulumuzun eğitim öğretim sistemi içerisinde birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen vazgeçilmez unsurlardır.

Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği donanımlara sahip, geçmişten geleceğe kadim değerleri taşıyan ve dünyaya merhametle bakan başarılı liderler olacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli kendini yenileyen, liseye geçiş sınavına öğrencilerini en iyi şekilde hazırlayan ve dershaneye ihtiyaç bırakmayan okul anlayışı ile hareket etmekteyiz.

Özel Acıbadem Ortaokulu’nda değerlerine bağlı, farklı kültürlerle diyalog halinde, ideal sahibi, kendisiyle barışık bireyler yetişmesi için en ideal beceriler planlanır ve öğrencilere kazandırılır.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamaları ile işlenir.

Öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları sağlanır.

Okulumuz, değerler eğitiminde öğrenciye kişilik kazandırırken, dil eğitimi ile öğrencinin dünya ile bütünleşmesini sağlamayı, akademik başarıyla da kendini geliştirecek, geleceğini yönlendirecek fırsatlar sunar. Beceri geliştirme uygulamalarıyla da hayata hazırlar.

Öğrencilerimizin yaş dönemleri dikkate alınarak, gelecekte karşı karşıya kalacakları problemlere çözüm bulma becerilerini geliştirecek sosyal aktiviteler düzenlenir.

Okulumuzun imkânları her öğrencinin değerli olduğu anlayışı ile her öğrenciye eşit sunulmaktadır.

Kurumumuz, eğitimde çağın gereklerini dikkate alarak öğrencilerini geleceğe hazırlar. Gerçek hayatla bağ kurabileceği gelişim becerileri kazanmasını sağlamaya yönelik planlı çalışmalar yapar.

 

 

Bültene Katılmak İçin Lütfen Formu Doldurun