İdari Birimler

Bilgi İşlem

Okulun Bilişim Teknolojileri ile ilgili yazılım gereksinimlerini karşılar, teknolojilerin öğrenci, öğretmen ve personelin en verimli şekilde faydalanmasını sağlar. Bilgi işlem ihtiyaçlarını belirler. Kurumun network, internet erişimi ve işletim sistemlerinin sağlıklı olarak işlemesini sağlar.

Mali ve İdari İşler

Kurumun muhasebe, finansman, insan kaynakları ve idari işlerini yürütür. Kayıt işlemleri aşamasından başlayarak eğitim-öğretim dönemi boyunca mali konularda öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Destek hizmetlerinin gerçekleşmesini ve kontrolünü sağlar. Satın alma faaliyetlerinin tümünün yürütülmesini koordine eder.

Öğrenci İşleri

Öğrenci kayıt ile ilgili işlemlerin ve kurum ile ilgili tüm yazışmaların yapılması, gelen ve giden evrak defterini tutulması, dosyalanması ve arşiv oluşturulması, kurumda görev yapan öğretmen ve diğer personelin atamalarının yapılması ve öğrencilerle ilgili tüm yazışmaların yapılmasından sorumludur.

Pazarlama ve Tanıtım

Pazarlama ve Tanıtım departmanı kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu süreçte kurumun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetleri gerçekleştirir. Konferans, seminer ve sergi gibi organizasyonları koordine eder. Kayıt dönemlerinde velilere okulun tanıtımını yapar. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapar.

Satınalma

Özel Acıbadem okullarına bağlı tüm kurumlardaki Satınalma hizmetlerinin yürütülmesi ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, ürün veya hizmetin satın alınması ile firmalardan teklif alınma işlemlerini tanımlamaktır.

İdari İşler

Kurumun tüm kampüslerinde yürütülen yemek, temizlik, güvenlik hizmetleri, ulaşım, seyahat ve konaklama, emlak hizmetleri, bina ve tesis bakımları, sosyal hizmetler ve kargo hizmetlerinin satınalma, faturalama ve işlerinin en verimli ve ekonomik biçimde yürütmesini sağlamak, bu doğrultuda standardizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve üst yönetime rapor olarak sunmak.