İlkokul

İLKOKUL

 EĞİTİM SİSTEMİMİZ

 •  AKADEMİK EĞİTİM
 • SOSYAL BECERİLER
 • DEĞERLER EĞİTİMİ
 • DİL EĞİTİMİ

 

 • AKADEMİK EĞİTİM

TEMSİL SİSTEMLERİ

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Bilimsel araştırmalar, insanların bilgiyi 3 şekilde algıladığını göstermiştir: Görsel, işitsel, kinestetik. Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle, yaş ilerledikçe de çevre şartlarına göre değişebilen bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir.

Öğretmenlerimiz ders işlerken temsil sistemlerini (görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal) kullanır. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stiline uygun dikkatini çekecek etkinlikler ders içinde uygulanır.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimize 2.sınıftan itibaren hazır bulunuşluk ve sınıf seviyelerine göre sayılarında değişiklik olan denemeler yaparız. Amacımız bu sınavlar ile öğrencilerimizin bir önceki yıla ve denemelere ait kazanımlara hangi düzeyde sahip olduklarını belirlemek, eksik oldukları kazanımları tespit edip iyileştirici çalışmalar planlamaktır. Dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrencilerimizi düzenli olarak takip ederek öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla sınavlar yaparız.

Denemelerin sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlarız. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksikliklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz. Öğretmenlerimiz öğrencileri K12 Sistemi üzerinden sürekli takip ederek kazanım eksiğine göre ödev, test veya ek çalışma hazırlar.

Farklı Öğrenme Ortamları

Öğrenciler, ders içi çalışmalarını sınıf ortamı yanında farklı öğrenme ortamlarında sürdürürler. Örneğin; masal atölyesi, fen laboratuarı, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri, kapalı spor salonu, jimnastik ve tekvando salonları, konferans salonumuz, STEM atölyesi, gelişim becerileri atölyeleri farklı öğrenme ortamlarımızdır. Böylece öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.

 

 •  SOSYAL BECERİLER

Sosyal becerilerin kazandırılması da en az akademik başarı kadar önemlidir. Bu yüzden Özel Acıbadem ilkokulu olarak bu becerilerin geliştirilmesinde 3 temel ilke oluşturduk.

A.GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

 • Takım kurma, takım üyesi olma ve takım halinde çalışma
 • Gerçek hayat ile iç içe araştırabilme ve araştırdığı konuları hayata geçirebilme becerisi
 • Teknolojiyi iyi kullanabilme becerisi
 • Estetik düşünebilme ve algılayabilme
 • Türkiye dışında diğer kültürleri ve coğrafyaları tanıyabilme
 • Hayatlarında kendilerine ve topluma faydalı olabilecek spor, sanat, hayır yapabilme, diğer insanlara faydalı olabilme becerileri kazandırabilme becerileri

 B.ÜST BİLİŞSEL BECERİLER

 • Verilen bir konu hakkında sunum yapma
 • Konuları tartışırken düşünürken ve değerlendirirken hem sosyal manevi ve analitik açıdan değerlendirme yapabilme becerisi
 • Müzakere kabiliyeti ve her hangi bir konuyu tartışmadan savunabilme becerisi

C.KULÜP ÇALIŞMALARI

SATRANÇ

Öğrencilerimizin; * Satrancın önemini fark etmesi, * Satranç oynamayı zevkli bir aktivite haline dönüştürmesi, * Zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması gibi amaçları taşımaktadır. Okulumuzda satrancı sevdirmek, satranç oyunuyla boş zamanlarını değerlendirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamak satranç kulübünde görevli her öğrencinin temel görevi niteliğindedir. Bu amaçlarla okul içi ve dışı satranç turnuvalarına katılmak/düzenlemek, öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak satranç kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır. Satranç, hafızanın gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma yöntemidir. Satranç zihinsel aktiviteler bütünü olması özelliğiyle, yeteneği kullanma, yaratıcılık, yarışma, işbirliği, değişiklik, düzenli yaşam ve liderlik gibi ilgi alanlarını pekiştir.

DRAMA

Drama kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.  Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları drama eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir.

 AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır. Akıl oyunları kulübü zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini  sağlamaya yardımcı olur.

 SPOR KULÜPLERİ

JİMNASTİK – TEKVANDO – FUTBOL – BASKETBOL-OKÇULUK

Spor kulübündeki faaliyetlerimiz;  doğanın ve sporun sevdirilmesi için doğa yürüyüşleri düzenleme, okul içinde sınıflararası futbol, basketbol, tekvando, voleybol turnuvası organize etme, sporun sağlığımız üzerindeki etkileri ve sağlıklı yaşama etkileri konulu öğrencilere bilgi verilmesi, spor-sağlık ve temizlik arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak etkinlikler düzenlemek, spor yapan ve yapmayan insanlar arasındaki farkları araştırarak sınıf ve kulüp panosunda sergilemek üzerine yoğunlaştırılmıştır.

İZCİLİK

 İzcilik kulübüne katılan çocuklar; karakterli iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, kanun, nizam ve emirlere uyan saygılı ve disiplinli Başkalarını düşünen Halka hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine bağlı bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, Kendisi için lüzumlu el maharetine sahip Kendine güvenen sorumlu işler almaya hazır ve istekli Sıhhatli olan ve olumlu düşünen Tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 SANATSAL KULÜPLER

GÖRSEL SANATLAR-RESİM VE EL BECERİLERİ

 öğrencilere el becerileri kazandıracak etkinlikler yaptırmak. Seramik, ahşap yakma-boyama, ebru, kağıt katlama, kara kalem… Belirli gün ve haftalara uygun panolar hazırlamak. Okul içinde ve okul dışında yapılan yarışmalara katılmak. Yapılan çalışmaları sergilemek,

MÜZİK

Öğrencilerin kulüp saatinde güzel vakit geçirme, yeteneklerini geliştirme ve sorumluluklarının farkına varmayı sağlamaktır. Öğrencilerin grup olarak çalışmalarını sağlamak, enstrüman çalmalarını sağlamak, Belirli gün ve haftalara uygun olarak koro oluşturmak, hayata estetik olarak yeni bir bakış açısı yakalamalarını sağlamaktır.

İNGİLİZCE

Öğrencilere günlük hayatta konuşacakları şekilde pratik kazandırır. Pano çalışmaları, İngilizce drama çalışmaları yapılır.

 ROBOTİK VE KODLAMA

Bu kulüpte öğrencilerimiz hayallerini kurduğu kendi oyunlarını ve oyuncaklarını tasarlayıp eğlenceli zaman geçirdikleri etkinlikler yapıyor. Teknolojiyi tüketen değil, üreten yeni bir nesil yetiştirmek.

REHBERLİK

Özel Acıbadem ilkokulunda gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden ortaokula kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Hz.Ali (RA) ‘’Çocuklarınızı yaşayacakları zamana göre yetiştirin‘’ ilkesi ile yola çıkan PDR birimimiz bu felsefeyi destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

Alanında uzman PDR birimimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, ADİS (Acıbadem Davranış İzleme Sistemi)tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

 

 • DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrencilerde toplum bilincini oluşturabilmek ve öğrencilerimizin milli ve manevi becerilerini güçlendirebilmek amacı ile ilkokul eğitim içeriğimizde Değerler Eğitimi dersi yer almaktadır. Sadece sınıf bazında değil tüm okul bazında bu etkinliklere katılım sağlanmaktadır.

Amaç öğrencilerimizde milli ve manevi değerlere bağlılık , mutlu, kendisi ve çevresi ile barışık herkes ile iletişim kurabilen gayretli ve gelişime açık güzel ahlaklı bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

 

 • DİL EĞİTİMİ

Dil, insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Yabancı dil öğrenen bireyler iki farklı dili edinmiş kişilerdir. Özel Acıbadem İlkokulu, bünyesinde bulunan anasınıfından başlayarak uyguladığı Yabancı Dil Eğitim Sistemi ile İngilizcede anadil becerisi edindirmeyi hedefliyor. “Öğretmiyoruz, edindiriyoruz” olarak özetlenen sistemin amacı öğrencilerin hayatın her alanında İngilizceye maruz kalmalarını sağlamak. Böylece yeni bir dil, ediniyorlar.

Yoğun akademik çalışmalar ve araştırmalar sonunda hayata geçirilen sistem, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanıyor. Öğrenciler anadili İngilizce olan eğitimciler (native) ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor.

Özel Acıbadem İlkokulu, uygulanan Yabancı Dil Eğitim Sistemi güçlü bir teorik altyapıya sahip. Teorik altyapının okullarımızda eksiksiz uygulanması için kurum içi ve kurum dışı eğitimler veriliyor ve sistemin doğru şekilde uygulanması eğitim koordinatörümüz tarafından denetleniyor. Ölçme ve değerlendirme için uluslararası kurumlarla birlikte çalışılıyor. Yabancı dil eğitim kitapları titizlikle seçiliyor. Eğitimin her aşaması uzmanlar tarafından planlanıyor ve hayata geçiriliyor. Türkiye’de yabancı dil eğitiminde iddialı Özel Acıbadem Okulları başarıyla uyguladığı sistemiyle İngilizceye anadil seviyesinde hakim olacak bireyler yetiştiriyor.

İngilizce eğitimindeki hedeflerimiz:

 • Üç dil becerisini (konuşma – okuma – yazma) eşit derecede kazandırmak,
 • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak,
 • TEOG’da yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.
 • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti,
 • Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmak,

Uluslararası Sınavlar

Özel Acıbadem Okulları’nda uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız merkezler tarafından yapılan sınavlarla öğrencilerinin dil edinim gelişimleri objektif bir yöntemle takip edilir. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize yılda 3 kere uygulanan CAMBRIDGE ESOL sınavlarında öğrencinin dil gelişimi takip edilir ve desteklenir. Öğrenci bazında raporlamalar öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve veliye sürekli takip, teşhis ve telafi imkânı sağlar. 4. sınıftan itibaren ise öğrencilerimiz seviyelerine uygun olarak kurlara ayrılır.

 

 

Bültene Katılmak İçin Lütfen Formu Doldurun