Tarih Timi

"Tarih Timi" ile öğrencilerimiz yıl boyunca devam edecek çalışmalarına başladılar. Kavram bilmenin önemine dikkat çekmek ve LGS’ ye hazırlık sürecinde karşılaşacakları tarihî kavramları arkadaşlarına tanıtmak amacıyla hazırladıkları afişleri okulun farklı alanlarında sergilediler. Ayrıca okul toplumu ile bilgi paylaşımına katkıda bulundular.