Kapsayıcılık Politikası

KAPSAYICILIK POLİTİKASI

 

 

Kurumumuzun kapsayıcılık politikası belgesi aşağıda adı geçen komite üyeleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere Haziran ve Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmiştir.

 

Adı

Görevi

1

Rümeysa KUTUCU

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

2

Bahar BAYRAKTAR

Değerler Eğitimi Öğretmeni

3

Sabina ZAKİROVA

İngilizce Öğretmeni

4

Feyza YILMAZ

Değerler Eğitimi Öğretmeni

5

Erva ACAR

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

6

Yağmur Yücel

İngilizce Öğretmeni

7

Tuba SOĞUKKANLI

Sınıf Öğretmeni

8

Sare BALA

Değerler Eğitimi Öğretmeni

9

Yasemin ERTAN

İngilizce Öğretmeni

10

Feyza YILMAZ

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

11

Ayşe BİNBOĞA

Sınıf Öğretmeni

12

Hatice İsmayilova

Zarafet öğretmeni

13

Sibel Çeküç

İlkokul Müdür Yardımcısı

14

Nesibe Ersoylu Usluer

Sınıf Öğretmeni

15

Derya Tosun

Sınıf Öğretmeni

16

Canan Yol

Beden Eğitimi Öğretmeni

 

KAPSAYICILIK TANIMI

IB programı ilkeleri ve uygulamaları, okul toplumuna değer veren ve bireysel farklılıklara saygı duyacak şekilde organize edilir. Çeşitlilik ve farklılığa değer vermek, uluslararası anlamda daha bilinçli olmanın kilit bir noktasıdır ve tüm IB programlarının önemli bir hedefidir.

Bu bağlamda Acıbadem Okullarında öğrenenler;

  • öğrenen kimlikleri
  • geçmişten getirdikleri bilgileri
  • ilgi alanları ve becerileri
  • bireysel farklılıkları

göz önünde bulundurularak öğrenme ortamlarının içinde bulunur.

 

KAPSAYICILIK POLİTİKASININ AMACI

Kapsayıcılık politikasının amacı; Acıbadem Okullarında müfredatın her bireyin farklı bilgi, beceri ve deneyime sahip olduğu düşüncesiyle hazırlanmasını sağlamaktır.

Acıbadem Okulları kapsayıcılık politikası, gönüllülük esasına dayalı öğretmen komisyonu tarafından hazırlanmıştır. PYP: İlkelerden Uygulamaya (2018)[1] belgesinin ışığında Acıbadem Okulları amaç bildirgesi göz önüne alınarak oluşturulmuştur. IB ve Acıbadem Okulları misyon bildirgeleri doğrultusunda yapılan uygulamalar yazılı hale getirilerek politika belgesini oluşturmuştur. Bu politika belgesi hazırlanırken, kayıt kabul ve dil politikası göz önünde bulundurulmuştur. Belgenin güncellenen hali okulun web sitesinde öğrenen topluluğu ile paylaşılmaktadır.

 

ACIBADEM OKULLARINDA KAPSAYICILIĞIN UYGULANIŞI

Acıbadem Okullarında öğrenciler bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak okulun mevcut öğrenme ortamlarında ihtiyaçlarının karşılanma derecesine göre okula kabul edilir.

Acıbadem Okullarında eğitim gören öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar planlanır. Bu politika okul ortamında “Sakin Okul Çalışmaları” ve “Sakin Okul Bağımsız Sorgulama Ünitesi” ile de yürütülmektedir. Ayrıca ünite planları da öğrencilerin çeşitliliklerinin sınıf içinde karşılanmasına hizmet edecek şekilde yapılmaktadır.

 

Kültür ve Dil Çeşitliliği

Farklı kültürlere sahip, anadili Türkçe’ den farklı olan öğrencilerin öğretmen ve aile işbirliği sağlanarak okul toplumuna uyumu desteklenir. Bu kapsamda aile ile iletişim kurmak için aile üyelerinden en az birinin okul ek diline (İngilizce) hakim olması beklenir. Öğrencinin gelişim ve uyum sürecine katkı sağlamak için dil politikası ile işbirliği kurulur.

 

Öğrenme Sürecinde Farklılaştırma

Tüm öğrencilere öğrenmelerini gerçekleştirecek imkanlar sunularak, eğitim programlarının öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve farklılıklarına göre düzenlenmesi ile sağlanır. Öğrenenler topluluğunda farklılaştırma, içerik, süreç ve ürün gibi müfredat öğelerinde öğrenenlerin hazır bulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme yaklaşımlarına göre yapılır. Öğrenenlerin, öğrenme ortamındaki ihtiyaçlarını karşılamada farklı stratejiler ve teknolojik öğrenme araçları kullanılır.

 

Öğrenen Topluluğunun Rolü

Öğretmenler kolaylaştırıcı olarak öğrencilerin  ihtiyaçlarını belirleyerek, ilgi alanlarını keşfederek, beceri gelişimine rehberlik eder. Öğrencilerin dünya üzerindeki farklılıkları tanıyabilmeleri için ihtiyacı olan araştırma, inceleme ve sorgulamalarını gerçekleştirebilmeleri için onları destekler. Öğrencilerin  bu keşif süreci, seçim yapma, materyalleri yaratıcı şekilde kullanma, işbirliği içinde çalışma, ilgi alanlarını devam ettirme ve anlamlandırma yetisi kazanmalarına katkıda bulunur.

Öğrenciler, farklılıklara saygılı, ilkeli, çevresine duyarlı, iletişime-gelişime açık, güzel ahlaklı ve mutlu bireyler olmak için çaba sarf eder.

Veliler, öğrenci ihtiyaçları, ilgi alanları ve becerileri konusunda öğrenen topluluğu ile işbirliğine açık olur.

Okul yöneticileri, öğrenme sürecinin geliştirilmesinde ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenen topluluğu ile işbirliği içerisindedir ve  öğrenen topluluğunu destekler.

 

 

 

 

KAYNAKÇA

IBO.2018. İlk Yıllar Programı PYP: İlkelerden Uygulamaya. Cenevre, İsviçre.. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu.

Tomlinson, C.2014. Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim. Diye (Çev). İstanbul:Sev.