Beceri Geliştirme

Robotik Kulübü ve Mucit Atölyesi

NEDEN MUCİT ATÖLYESİ??
Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil, tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde rol oynamaktadır. Tüketimden üretime geçen analitik ve inovatif düşünen problem çözme becerileri yüksek ve değerlerinin farkında bireyler yetiştirerek çocukların katma değeri yüksek, bu becerileri daha ilkokul yıllarında Mucit Atölyemiz ile kazanmalarını hedeflemekteyiz.

ALGORİTMA
Bir problemin çözümü için gereken tüm işlemlerin mantılsak olarak sıralı bir şekilde ifade edilmesidir. Bu kavram sadece programlama ya da yazılım geliştirmek için değil; günlük hayattaki aktivitelerde ve çeşitli derslerde karşılaşılan sorunları çözmek için de kullanılır.

KODLAMA
Atölyemizde öğrencilerimiz kodlamayı eğlenceli aktivitelerle öğrenirler. Amacımız gerçek hayatta kullanılan yazılımların öğrencilerimize severek öğrenebilecekleri şekilde aktarılmasıdır. Öğrencilerimiz bu modelle teorik değil birebir uygulamalı eğitim alırlar.

3D TASARIM & 3D PRINTING
Teknolijide devrim niteliğinde bir gelişim gösteren üç boyutlu yazıcıların çalışma mantığı ve baskı tekniklerinin anlatıldığı atölyemizde, öğrencilerimiz eğitim sonunda kendileri tarafından tasarlanan 3D modelli baskılarını alabilecek seviyeye gelirler. Bu sayede ortaya yeni ürünler koyma deneyimine sahip olurlar.

TEMEL ELEKTRONİK
Teknolojinin hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak “ Internet Of Things” ile günlük hayatta kullandığımız pek çok şey elektronik ürün haline dönüşüyor. Öğrencilerimiz, öğrenme hayatları boyunca karşılaşabilecekleri elektrik-elektronik konularına giriş yaparak teorik ve pratik deneyler sayesinde çeşitli devreler oluşturmaktadırlar.

ROBOTİK
Atölyemizde Endüstri 4.0 ile dünyada giderek yaygınlaşak robotik kullanımına anaokulundan itibaren öğrencilerimizi hazırlamaktayız. Eğitimlerimizde anaokulu öğrencilerimiz için Cubetto Playset ile kodlama, ilkokul öğrencileri için WeDo 2.0, ortaokul öğrencilerimiz için ise Fishertechnic Mühendislik Setleri ile kodlama eğitimi öğretilmektedir.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir.

Beden Eğitimi Bölümü, öğrencilerimizin sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmelerini, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmalarını,  kendilerine güven duymalarını, görev ve sorumluluk almalarını, dostça oynamalarını ve yarışmalarını hedeflemektedir.

Okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize Beden Eğitimi derslerinde başta oyunlar olmak üzere okçuluk, basketbol, voleybol, tekvando, jimnastik, futbol, atletizm, hentbol, masa tenisi dallarında temel beceriler kazandırılmaktadır.

Ayrıca Beden Eğitimi Bölümü, okul takımlarının oluşturulması ve her öğrencimizin ilgi ve beceri seviyesi doğrultusunda okul takımlarına yönlendirilmesi için düzenlemeler yapmakta ve öğrencilerimizi çalıştırmaktadır. Okulumuzdaki tüm öğrencilerin katılabileceği turnuvaları da yıl içerisinde organize etmektedir.

Konulara Genel Bakış:

1, 2. Sınıflar:

Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme sekme ve sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

3, 4. Sınıflar:

Koşular, atlamalar, düzen alıştırmaları ve temel duruşlar, serbest hareketler, yer hareketleri, araçla hareketler (ip, çember vb.), basketbol, voleybol, hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

5, 6, 7. Sınıflar:

Koşular, atmalar, atlamalar, düzen alıştırmaları ve temel duruşlar, serbest jimnastik, basketbol, voleybol, hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

Sınıflar Arası Turnuvalar:

-Atletizm turnuvası.

– Basketbol turnuvası.

– Basketbol atış yarışması.

– Voleybol turnuvası

– Masa tenisi turnuvası

– Yakan top turnuvası

– İp atlama turnuvaları düzenlenmektedir.

KULÜPLER;

1 ve 2. Sınıflar; Cimnastik, Tekvando, Futbol kulüpleri

3 ve 4. Sınıflar Basketbol, Okçuluk, Voleybol, Futbol, İzcilik, Tekvando, Badminton kulüpleri

6 ve 7. Sınıflar Basketbol, Okçuluk, Voleybol, Futbol, Tekvando, Badminton kulüpleri açılmıştır.

Okul Takımlarımız:

-Minik kız Okçuluk takımı

– Minik erkek Okçuluk takımı.

– Küçük kız Okçuluk takımı.

– Küçük Erkek Okçuluk takımı.

– Minik erkek Basketbol takımı.

– Küçük erkek Basketbol takımı.

– Minik kız Badminton takımı.

– Minik erkek Badminton takımı

– Küçük kız Badminton takımı

– Küçük erkek Badminton takımı

– Minik erkek Futbol takımı.

– Küçük erkek Futbol takımı.

BAŞARILAR

*2014-2015 Okullar arası minik erkek Okçuluk takımı İstanbul ŞAMPİYONU.

*2014-2015 Okullar arası minik kız Okçuluk takımı İstanbul ŞAMPİYONU.

*2014-2015 Okullar arası küçük erkek Okçuluk takımı İstanbul ŞAMPİYONU.

*2014-2015 Üsküdar ilçesinde düzenlenen fiziki etkinler yarışmasında 1.ve 2. Sınıf öğrencilerimiz Üsküdar şampiyonu.

*2014-2015 Üsküdar ilçesinde düzenlenen fiziki etkinler yarışmasında 3.ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Üsküdar 2.liği.

*2015-2016 okullar arası minik erkek Okçuluk takımı İstanbul ikinciliği

*2015-2016 okullar arası Minik Kız Okçuluk takımı İstanbul ikinciliği

*2015-2016 okullar arası küçük erkek Okçuluk takımı İstanbul ikinciliği

*2015-2016 okullar arası küçük kız Okçuluk takımı İstanbul ikinciliği

*2015-2016 Üsküdar ilçesinde düzenlenen geleneksel çocuk yarışmalarında Üsküdar şampiyonu olmuştur.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar olarak amacımız; öğrencilerimizin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak hayatları boyunca temel bir kazanım ile kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda Sanat Eğitimi;

-Duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmeyi,
-Kendini, duygularını, düşüncelerini, hayallerini ifade edebileceği yol ve yöntemleri göstermeyi,
-Tarihi ve doğal çevreyi, bütün canlı ve cansız varlıklarıyla doğayı tanıtmayı,
-İçinde yaşadığı toplumunu anlamayı ve algılamayı,
-Özünde bulunan cevheri keşfetmeyi böylece onu dengeli bir birey haline getirmeyi hedefler.

Görsel Sanatlar Dersi olarak temel beceri kazandırmada ise; eleştirel düşünme, üretken olma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, görsel okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme, estetik bilinç kazanma, estetik algının geliştirilmesi, estetik yaşam kültürü edinme, milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirme gayretindeyiz.

Ayrıca Görsel Sanatlar dersi ile Geleneksel Türk Sanatları çalışmalarımız olan Ebru Sanatı, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Minyatür Sanatı ile milli kültür ve milli sanatlarımızı yaşatma ve de sonraki nesillere aktarma inancındayız. Bununla birlikte sanatın insana ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler yetiştirmek hedefindeyiz.

Bu çerçeve de öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde yapmış oldukları çalışmaları sizlerle paylaşarak sene sonu sergimiz ile taçlandırmaktayız.

Drama

• Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur.
• Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.
• Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.
• Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.
Drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama surecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar. Dramanın en önemli değerlerinden birisi de duyarlılık eğitimi kazandırmasıdır. Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan haline gelir. Yaratıcı dramanın en önemli boyutlarından biri de insanlar arası karşılıklı davranışların öğrenilebilir ve öğretilebilirliği ile ilgilenen etkileşim eğitim biliminin temel konusu olan toplumsallaşma’ dır. Oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel yapılar benzeştiği için drama toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatır.

Bizlerinde hedeflediği davranışsal ve bilişsel gelişimler şöyle:
Dışlanan, çekingen ya da aşırı hareketli öğrencilerin dramaya katılımı sağlamak. Akademil açıdan başarısız öğrenciler dramada takdir görmesi. Saldırganlığı azaltmak, işbirliği yeteneklerini arttırmak. Öğrencinin kendiyle ilgili kendilerine dönük yaşantı ve deneyim kazanmasını sağlamak.

Fazla duyu organını harekete geçirdiği için öğrenciyi aktifleştirir. Utangaç ve içe dönük öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak. Onlara durumu yalnızca kavrama yerine sezme ve hissetme olanağı verir. Öğrencinin daha düzenli daha disiplinli ve uyumlu yetişmesini, bu arada iç disiplin kazanmasını sağlar.

Saatlerce bilgisayar karşısında hayata yabancılaşan çocuklar için drama yaşayarak, katılarak öğrenme, adeta bir panzehir etkisi yayar.

Müzik Dersi ve Müzik Kulübü

Okulumuzda müzik dersinde, Millî eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra, milli ve manevi değerlerimize uygun eserler çalışılmakta, derslerimiz orf yaklaşımı ile uygulama ağırlıklı ve katılımcı bir formatta yapılmaktadır.
Koro çalışmaları ve koro konserlerimiz yıl içerisinde önemli gün ve haftalarda gösterilerimiz olmaktadır.
Özel Acıbadem Okulu olarak, Müzik Etkinlikleri İle milli Duyguları Geliştirici, Pekiştirici, Marşlarımızı En Doğru Ve En Güzel Şekliyle Öğrenebilme, Söyleyebilme, Öğrencilerin Kendilerine Güven Duymalarını Sağlayabilme, Ülkemizdeki Müzik Türlerini Tanıyabilme, Söylerken, Dinlerken Tür Özelliklerine Dikkat Edebilme gibi hedeflerimiz vardır. Bireysel çalgı çalışması yapan öğrencilerimiz ile piyano, gitar, org, keman gibi çalgıların eğitimi devam etmekte olup yılsonu konseri hazırlıkları devam etmektedir.

Bültene Katılmak İçin Lütfen Formu Doldurun